Nieuws - 15 mei 2008

Wageningen UR wordt tweetalig

Engels wordt voorlopig niet de voertaal van Wageningen UR. Na overleg met de gezamenlijke vergadering (GV) heeft de raad van bestuur besloten de ambities terug te schroeven. Wageningen wordt nu tweetalig.

In een implementatieplan heeft de raad van bestuur voor verschillende communicatie-uitingen een stappenplan beschreven om over te schakelen op Engels als voertaal. De GV reageerde kritisch op dit plan van de raad van bestuur. Volgens de GV bevat het geen goede analyse van taalproblemen en oplossingen. Bovendien trekt het bestuur volgens de medezeggenschapsraad te weinig geld uit voor de uitvoering. Het talencentrum van Wageningen UR zou ook niet berekend zijn op een grote vraag naar cursussen Engels.
Bestuursvoorzitter Aalt Dijkhuizen zei eerder al dat hij ‘pragmatisch’ wilde omgaan met de invoering. ‘Natuurlijk ga je in een vergadering geen Engels praten als er alleen maar Nederlanders aan tafel zitten. In onze planning hebben we ook verschillende evaluatiemomenten ingebouwd. Als we merken dat een maatregel niet werkt zoals we dachten, gaan we natuurlijk niet door.’
De GV heeft drie weken geleden in een brief laten weten dat zij niet instemt met het voorstel van de raad van bestuur, maar dat ze wel akkoord gaat met voorstellen voor de eerste fase van het plan: groei naar tweetaligheid. De raad van bestuur heeft daarop laten weten dat zij de verdergaande plannen voorlopig opschort.
‘We hebben daarmee de doelstelling uit ons plan behaald. We hebben de mogelijkheid om het Engels te gaan gebruiken als voertaal onderzocht, en geconcludeerd dat de organisatie niet rijp is voor meer dan een groei naar een tweetalige organisatie’, schrijft Dijkhuizen.