Nieuws - 14 juni 2001

Wageningen UR wil rapport Wijffels verder uitwerken

Wageningen UR wil rapport Wijffels verder uitwerken

Het rapport Wijffels over de toekomst van de veehouderij heeft al veel lovende reacties gekregen, maar ook kritiek. Een andere veehouderij is prima, maar hoe krijg je dat voor elkaar? Wageningse wetenschappers en bestuurders uiten kritiek maar willen niet te lang stilstaan bij de onvolkomenheden.

Verrassend snel ging het bestuurscentrum van Wageningen UR over tot actie. Een dag nadat het rapport Wijffels was uitgekomen, stuurde Simon Vink, hoofd communicatie, een mail naar diverse mensen binnen Wageningen UR met een uitnodiging twee dagen later te komen ontbijten en discussi?ren. Ruim dertig mensen gaven hier gehoor aan.

Een enkeling struikelde nog over de samenstelling van de commissie. Tot verbazing van velen heeft geen enkele Wageninger er zitting in gehad. De oorzaak is onbekend. De aanwezigen bij het ontbijt zien nu wel hun kans schoon het voortouw te nemen in het vervolg op het rapport. Want daar is iedereen het over eens: het rapport is verrassend kort en helder, maar de uitwerking ontbreekt.

De vraag van prof. dr. ir. Bert Speelman, voorzitter van het discussieontbijt, naar verrassende elementen in het rapport kreeg de nodige weerklank, vooral in de vorm van kritiek. De een vindt het rapport vooral verrassend door wat er niet in staat. Zo ontbreekt de toon die de individuele ondernemer aanspreekt, toch degene waar de verandering plaats zal moeten vinden.

Anderen storen zich aan de rol die de overheid krijgt toebemeten. Namelijk vrijwel geen. Toch is het juist die overheid die veranderingen in de weg staat, is de ervaring van drs. Peter Smeets, onderzoeker bij Alterra. Hij heeft voor het rapport Mythen en sagen in de varkenshouderij diverse ondernemers voorbij zien komen die wel wilden veranderen, maar de overheidsregels gaven geen ruimte te experimenteren. "Iemand die in een welzijnsstal wil investeren en tegelijkertijd aan de mineralenhuishouding moet voldoen, kan dat niet. Als wij een slag willen maken kan dat alleen als we een deal sluiten met de overheid. We hebben gecontroleerde innovatieruimte nodig", betoogt Smeets.

De vraag is echter of de aandacht zich bij de veranderingen moet richten op de individuele ondernemer. Een deel van de aanwezigen kiest voor de aanpak via groepen ondernemers in een streek.

De onderzoekers en bestuurders vragen zich ook af of Wageningen het echt zo slecht heeft gedaan. Er zijn voorbeelden te over van onderzoek dat een andere richting in gaat. Wel blijft bij een enkeling het idee hangen: wat heeft Wageningen bijgedragen aan de ellende van de huidige veehouderij en hoe kan zij bijdragen aan de door de maatschappij verlangde vernieuwing?

Kortom, eerst is een analyse nodig, waarna de actiepunten er uit rollen. De ontbijtsessie is een goede aanzet daartoe. Nu komt het aan op vervolgacties die verder reiken dan wat Wageningen tot nu toe heeft gedaan. Dat is namelijk kennelijk of niet genoeg geweest of Wageningen is er onvoldoende mee naar buiten getreden. | L.N.