Nieuws - 13 januari 2016

Wageningen UR wil in zee met de TU’s

tekst:
Albert Sikkema

De raad van bestuur van Wageningen UR wil meer gaan samenwerken met de drie technische universiteiten (TU’s) in Nederland. Ze is van plan om toe te treden tot de 3TU federatie.

De besprekingen tussen de TU’s en Wageningen werden bekend gemaakt door het bestuur van de TU Eindhoven tijdens haar nieuwjaarsreceptie. De raad van bestuur wil de samenwerking nog niet toelichten voordat de medezeggenschap zich over het plan heeft uitgesproken.

Ook secretaris IJsbrand Haagsma van de 3TU federatie bevestigt de belangstelling van Wageningen UR. In deze organisatie hebben de technische universiteiten vijf gezamenlijke masteropleidingen, negen onderzoekscentra en een gemeenschappelijk datacentrum, waar Wageningen UR al aan deelneemt.

Wageningen UR heeft al incidenteel overleg met de 3TU federatie. Zo presenteerden ze samen met TNO en STW afgelopen jaar samen de Agenda voor Nederland, als bijdrage aan de Nationale Wetenschapsagenda. Op de foto vertegenwoordigt Raoul Bino (links) Wageningen UR.