Nieuws - 12 april 2001

Wageningen UR tekent samenwerking met hogescholen

Wageningen UR tekent samenwerking met hogescholen

Bestuurders van Wageningen UR en de hogescholen Larenstein en het Van Hall Instituut hebben maandag 9 april een samenwerkingsovereenkomst getekend. De partijen willen het onderwijs onderling beter gaan afstemmen.

De afstemming van het onderwijs moet het voor studenten makkelijker maken te kiezen uit het aanbod van de hogescholen en de universiteit. Studenten die een diploma van de hogeschool op zak hebben moeten makkelijker kunnen doorstromen naar een van de mastersopleidingen van de universiteit. Ook gaan de hogescholen en de universiteit nauwer samenwerken bij het ontwikkelen van de mastersopleidingen. Verder willen ze dat kennis uit het onderzoek van de universiteit sneller beschikbaar komt voor docenten van de hogescholen.

De mastersopleidingen van de hogescholen worden nu nog gevalideerd door buitenlandse universiteiten. In de toekomst zal Wageningen dat gaan doen. De raad van bestuur van Wageningen UR zal deel gaan uitmaken van de raad van toezicht van de hogescholen.

Wageningen UR werkt al nauw samen met de hogescholen uit Velp en Leeuwarden. In juni 2000 deed Wageningen UR de hogescholen hiertoe een voorstel. Tot een volledige fusie, zoals toen wel is besproken, zal het niet komen. "Structure follows strategy" zei bestuursvoorzitter prof. dr. Cees Veerman in een toelichting. "We gaan onderzoeken wat we elkaar inhoudelijk te bieden hebben om het groene onderwijs te versterken."

In Leeuwarden start de universiteit volgend jaar met zes propedeuses. De universiteit hoopt met de propedeuses meer studenten uit de Noordelijke provincies te trekken. De propedeuseprogramma's worden gedeeltelijk via afstandsonderwijs met de computer gegeven en moeten de hogescholen en de universiteit ervaring opleveren met afstandsleren. | K.V.