Nieuws - 4 april 2012

Wageningen UR present op Floriade

Morgen opent de Floriade zijn deuren in Venlo. Daar presenteert Wageningen UR Glastuinbouw, samen met TNO en toeleveranciers van kassystemen, onderzoek en nieuwe technieken voor een duurzame glastuinbouw.

Floriade-IMG_1634.jpg
De eerste bezoekers van de Floriade in Venlo namen afgelopen weekend een kijkje in de kas van het Innovatiecluster. In de fancy kas komen vijf onderzoeksthema's aan bod: energie en klimaat, water en emissie, kwaliteit van gewas, duurzame gewasbescherming en teelt- en productiesystemen.
De Floriade duurt tot 7 oktober dit jaar. Er worden zo'n twee miljoen bezoekers verwacht op het 66 hectare grote expoterrein. De presentatie van Wageningen UR staat in het Huis van de Smaak. De tuinbouwexpositie is gebaseerd op de principes van cradle to cradle. Bij de aanleg van het park en de gebouwen is veel aandacht besteed aan hergebruik van materialen, water en grond.
Floriade-bezoekers kunnen ook een uitstapje maken naar een demokas in de buurt van het expoterrein. In deze demokas gaat Wageningen UR Glastuinbouw onderzoek doen op het gebied van energiegebruik, klimaatbeheersing, waterbeheer en teeltoptimalisatie. De demokas zal worden gebouwd door een Limburgse groenteteler.