Nieuws - 10 oktober 2002

Wageningen UR onbekend

Wageningen UR onbekend

De naamsbekendheid van Wageningen UR is bijna nul in Nederland. Dat blijkt uit een meting naar de bekendheid van Wageningen in het kader van de advertentiecampagne 'Hoeveel bomen ook, Wageningen blijft het bos zien'.

Voor de start van de campagne heeft de afdeling Communicatie en marketing laten meten hoe het staat met de spontane naamsbekendheid van Wageningen UR. Panels van proefpersonen werden gevraagd naar hun associatie bij typisch Wageningse werkvelden als voedselveiligheid. Volgens beleidsmedewerker ir Meijke van Herwijnen was het aantal mensen dat die onderwerpen met Wageningen UR associeerde 'nihil'. "E?n of twee mensen geloof ik."

Dat resultaat toont volgens haar aan dat de advertentiecampagne nodig is. In januari laat Wageningen UR het onderzoek herhalen om te zien of de advertentiecampagne effect heeft gehad. | K.V.