Nieuws - 6 juni 2002

Wageningen UR neemt deel aan nieuw klimaatobservatorium

Wageningen UR neemt deel aan nieuw klimaatobservatorium

Wageningen UR gaat samen met zeven andere instituten een nieuw nationaal observatorium voor de atmosfeer opzetten op de KNMI-locatie in Cabauw, in de provincie Utrecht.

De Cabauw Experimental Site for Atmospheric Research (CESAR) gaat onderzoek doen naar klimaatverandering, en in het bijzonder naar de rol die wolken en broeikasgassen daarbij spelen.

Wageningen UR zal gaan samenwerken met het KNMI, de technische universiteiten van Eindhoven en Delft, het RIVM, TNO, de Europese ruimtevaartorganisatie ESA en het Energie Onderzoek Centrum Nederland (ECN).

De instituten gaan hun hoogwaardige meetinstrumenten en technieken samenbrengen in Cabauw, waar al een 213 meter hoge toren van het KNMI staat voor meteorologische metingen. De toren is geschikt als platform voor metingen naar onder andere broeikasgassen en stofdeeltjes. CESAR zal door de grote diversiteit aan meetinstrumenten een uniek observatorium worden in Europa. Vergelijkbare observatoria staan in de Verenigde Staten.

Door verschillende metingen op ??n locatie uit te voeren, denken de onderzoekers beter inzicht te krijgen in de atmosferische processen. Ze hopen nieuwe observatietechnieken te ontwikkelen die ook toepasbaar zijn in toekomstige satellietmissies. De meetgegevens zullen gebruikt worden om satellietwaarnemingen te valideren, klimaatmodellen te verbeteren en om milieu- en klimaatbeleid te ondersteunen. De gegevens kunnen bijvoorbeeld van nut zijn voor controle op naleving van het Kyoto-protocol.

De Wageningse inbreng zal voornamelijk komen van Alterra, het Laboratorium voor Geo-informatiekunde en remote sensing en de leerstoelgroep Meteorologie en luchtkwaliteit. Bij CESAR zullen onderzoeksplaatsen beschikbaar komen voor promovendi, postdocs en MSc-studenten. | H.B.