Nieuws - 26 mei 2010

Wageningen UR moet leren 'vermarkten'

Er werd gestrooid met termen als ‘vermarkten’ en ‘reputatiemanagement’ tijdens de strategiebijeenkomst met de concernstaf en het facilitair bedrijf in het bestuurscentrum. Thema’s die Wageningen UR kunnen helpen om geld binnen te halen.

strategie-logo_beton_magritte.jpg
Wageningen UR moet op de kaart als een gewild partner om mee samen te werken. Voor nationale en internationale opdrachtgevers. Want daarmee kan geld verdiend worden. Maar hoe? Het schort nogal aan de reputatie van de universiteit, die nog altijd als universiteit van landbouw en biologie wordt gezien, merkte één aanwezige op. Aan de loyaliteit van de alumni ligt het niet. Die dragen Wageningen wereldwijd een warm hart toe, meende een spreker. Oud-studenten weten waar Wageningen voor staat. Maar het geitenwollen sokken imago heerst blijkbaar nog steeds, en ook nog stiekem binnen Wageningen UR.
 BP ramp
Want waar was Wageningen UR met de BP ramp? Heeft Wageningen zijn producten aangeboden aan de VS? Een gemiste kans, vond een aanwezige. Men is het er over eens dat Wageningen UR een schat aan expertise in huis heeft, maar die simpelweg niet optimaal benut. Het lijkt erop dat Wageningen sterk is in het behouden van de status quo, maar verandering schuwt.
Als voorbeeld werd het gerenommeerde Amerikaanse instituut MIT genoemd, dat sterk is in het vermarkten van kennis. En vermarkten als kunde wordt onderschat,  werd opgemerkt. Daar moet verandering in komen. Vroeger was studentenwerving bijna een vies woord en nu is het integraal onderdeel van het Wageningen UR-beleid.
Debat
Ook zou inmenging van Wageningen UR in het maatschappelijk debat een manier zijn zich te profileren. Volgens dagvoorzitter Herman Eijsackers vindt het ministerie van LNV dat Wageningen zich meer moet uitspreken over maatschappelijke thema's, met een open houding naar de maatschappij toe. Wageningen moet het willen en ook dúrven om het debat aan te gaan.