Nieuws - 1 januari 1970

Wageningen UR koopt tienduizend hectare savanne voor graasonderzoek

Wageningen UR koopt tienduizend hectare savanne voor graasonderzoek

Wageningen UR koopt tienduizend hectare savanne voor graasonderzoek


De vakgroep Natuurbeheer in de tropen heeft van de raad van bestuur een
miljoen euro gekregen om een groot onderzoeksproject naar grote grazers te
starten in Zuid-Afrika. Wageningen UR gaat een boerderij van duizenden
hectares kopen voor onderzoek naar de competitie tussen gemsbokken,
wildebeesten en hartebeesten.
Dat meldde vice-voorzitter van de raad van bestuur ir. Kees van Ast vorige
week aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. ,,Ik feliciteer
mezelf’’, zo reageert Dr. Sip van Wieren van de vakgroep tropisch
natuurbeer en ecologie van vertebraten. ,,Prof. Herbert Prins en ik zijn
hier al erg lang mee bezig, en het was nog lange tijd onduidelijk of het
doorging.’’
,, Normaal gesproken ben je erg beperkt in het doen van je experimenten,
omdat je afhankelijk bent van natuurparken. Hiermee hebben we een eigen
project dat we helemaal zelf kunnen inrichten. We willen kijken naar de
competitie tussen drie soorten: wildebeesten, hartebeesten en gemsbokken.
Deze dieren eten nagenoeg hetzelfde voedsel en komen op dezelfde plaatsen
voor. Normaal gesproken valt competitie slecht te onderzoeken, omdat er
vaak, juist als gevolg van de competitie, nog maar een soort aanwezig is.
Het interessante van Zuid Afrika is dat daar alle dieren nog aanwezig
zijn.'', aldus Van Wieren
De vakgroep wil, afhankelijk van de vruchtbaarheid, een boerderij gaan
kopen van tussen de zes- en tienduizend hectare savanne. Volgens Van Wieren
zijn in Zuid Afrika zijn dergelijke stukken grond nog goed te betalen. Het
areaal van de boerderij zal na verwijdering van het vee worden opgedeeld in
stukken van vier tot vijfhonderd hectare. Op elk van de stukken zal een
andere combinatie komen van de drie soorten. ,,Gedurende een periode van
tien jaar zullen we de populaties nauwkeurig volgen. We gaan kijken naar
interactie tussen de soorten, zoeken ze elkaar bijvoorbeeld op, of hebben
ze juist last van elkaar? We gaan andere participanten uitnodigen en veel
studenten en promovendi. Het moet een centrum worden voor gemotiveerde
wetenschappers waar bureaucratie even niet speelt,’’, vertelt Van Wieren.
Het miljoen dat Prins en Van Wieren toegezegd hebben gekregen is voldoende
voor vijf jaar onderzoek. ,,Voor de overige jaren zijn we nog op zoek naar
rijke mannen", zo stelt Van Wieren. Hij is niet bang dat het project zonder
geld komt te zitten. ,,We verwachten dat een dergelijk groot project wel
kapitaal zal aantrekken.'' | G.v.H.