Nieuws - 8 november 2001

Wageningen UR is europroof

Wageningen UR is europroof

Het werk van de Europrojectgroep zit er bijna op, zegt co?rdinator Theo Brink van de stafafdeling HRM op het bestuurscentrum. "Wageningen is zo goed als klaar voor de euro. Op 1 januari 2002 kunnen DLO, Wageningen Universiteit en het praktijkonderzoek moeiteloos omschakelen naar de nieuwe munt."

Dat betekent niet alleen dat de medewerkers van Wageningen UR hun salaris en reiskosten in euro's krijgen uitgekeerd. In alle financi?le en personele systemen zijn alle guldens omgerekend naar euro's. Het studenteninformatiesysteem is omgezet, contracten zijn aangepast en ook de catering kan per 1 januari 2002 in euro's afrekenen. Dat is het resultaat van bijna twee jaar werk.

De projectgroep is na enig voorbereidend werk in januari 2000 opgetuigd en van start gegaan, onder leiding van drs Peter van der Jagt. Onder de groep vielen zes deelprojectgroepen, die elk een eigen terrein onder hun hoede hadden.

De hoofdtaken van de projectgroep waren co?rdinatie en controle, zegt Brink. "De leveranciers van onze softwarepakketten hadden zelf nieuwe versies ontwikkeld voor de overgang naar de euro. Wij hebben hun werk gecontroleerd en uiteindelijk onze goedkeuring gegeven." Om te controleren of de programma's en de bestanden correct waren aangepast, hebben de leden van de projectgroep alle vernieuwde systemen laten proefdraaien. De testers hebben daar meer dan drieduizend uren aan besteed.

Zoals was voorzien, gaven de financi?le systemen van DLO meer werk dan die van Wageningen Universiteit. Oorzaak was de decentrale opzet van de DLO-systemen, die de overgang naar de euro complexer maakte. Bij ID-Lelystad leggen de deskundigen op dit moment de laatste hand aan de omzetting. Dit instituut maakt gebruik van alle modules van het financieel systeem. Daardoor is de omzetting extra complex. | W.K.

Meer informatie is te vinden op www.wageningen-ur.nl/intranet/organisatie/euro