Nieuws - 14 december 2006

Wageningen UR in zeventien vragen

Volgend jaar viert Wageningen UR haar tienjarig bestaan. Een goede aanleiding om in deze periode van bezinning en lange avonden eens te toetsen hoe het zit met de kennis van studenten en medewerkers over deze wonderlijke kennisorganisatie. Iedereen die deze toets met veel belangwekkende feiten over Wageningen UR foutloos weet te maken, mag zich met recht ingeWURgerd noemen.

16_achtergrond0.jpg
1. Wie bedacht de naam Wageningen Universiteit en Researchcentrum?
a. Eén van de drie Kezen uit het eerste raad van bestuur (ze zijn zelf vergeten wie)
b. Een hostess van een reisbureau in Moskou
c. Een deelnemer aan de heidebijeenkomst van Wageningse topmanagers
d. Ria, de koffiejuffrouw van de toenmalige bestuursvoorzitter Cees Veerman


2. Waar staat deze uitvoering van De Zaaier van beeldhouwer August Falise?
a. In de hal van het Bassecour, het voormalig hoofdgebouw van de Landbouwhogeschool aan het Salverdaplein
b. Op de kamer van Aalt Dijkhuizen in het bestuurscentrum van Wageningen UR
c. In het VVV-kantoor van Ede
d. Bij veredelingsbedrijf Seminis aan de Wageningse Afweg

3. Wat is het verband tussen het Kruisherenhotel in Maastricht en Wageningen UR?
a. In dit hotel sloten Theo Vos, Marinus Heuver en Bram Peper in 1995 een geheim akkoord over de fusie van de Wageningse universiteit en DLO
b. Het hotel was het onderkomen van een voorloper van RIKILT – Instituut voor Voedselveiligheid
c. Daar verzamelen de roeiers van WSR Argo zich voor de traditionele roeitocht op de Maas
d. Het is het geboortehuis van prof. Jo Hautvast, de peetvader van het Wagenings voedingsonderzoek

4. Waarom is Wageningen UR, eigenaar van Hotel De Wereld, tegen de plaatsing van de ‘Paal van Bernard’ oftewel het Bevrijdingsmonument op het 5 Meiplein naast het hotel?
a. Het monument lijkt op een asperge en versterkt daardoor het ongewenste landbouwimago van Wageningen
b. De vlam op de paal veroorzaakt lichtoverlast in het hotel
c. Het bestuur vreest dat het historische pand in vlammen zal opgaan
d. Het beeld is kwetsend voor de koninklijke familie

5. Wat is de chronologische volgorde?
a. De Wageningse Lente – het Soepoproer – de Verklaring van Wageningen – het Ontzet van Wiskunde
b. Het Ontzet van Wiskunde – het Soepoproer – de Wageningse Lente – de Verklaring van Wageningen
c. Het Soepoproer – de Verklaring van Wageningen – het Ontzet van Wiskunde – de Wageningse Lente
d. Het Ontzet van Wiskunde – de Wageningse Lente – de Verklaring van Wageningen – het Soepoproer

6. ‘Als ze maar betalen kan de broek ook nog uit’. Een citaat van:
a. Unitasser Bob tijdens de Finger licking party in het voorjaar van 2006
b. Directeur Martin Jansen over de verbreding van de financiering van Van Hall Larenstein
c. De restaurateur die het beeld De Zaaier in 2006 een opknapbeurt gaf
d. De door de ondernemingsraad ingehuurde stripper tijdens de protestbijeenkomst ‘Ze kleden ons uit’ over reorganisatieplan Focus 2006

7. Waarom moest het Koloniaal Landbouwmuseum Deventer in 1968 haar deuren definitief sluiten?
a. Demonstrerende studenten vonden dat de hogeschool afstand moest nemen van het koloniale verleden
b. De museumkever vrat meer dan tachtig procent van de collectie op
c. Conciërge Hermsen gaf er op tachtigjarige leeftijd de brui aan
d. Een groot deel van de collectie ging verloren door een uitslaande brand

8. De afkorting KCW werd in Wageningen het eerst gebruik voor:
a. Kenniscentrum Wageningen
b. Kwaliteit door Complementariteit in Wetenschap
c. Klussen Centrale Wageningen
d. Katholiek Centrum voor Welzijnsbehartiging

9. Welk dier werd op last van de rechter uit de stal gehaald?
a. Dekhengst Ramiro uit de stallen van Praktijkonderzoek Paarden in Brunssum, omdat miljonair Melchior en landbouwminister Van der Stee het niet eens werden over de verkoopprijs
b. De transgene stier Herman, omdat die volgens eigenaar Gene Pharming niet goed werd verzorgd op proefboerderij ’t Gen van ID-Lelystad
c. Bok Luuk van studentenvereniging Osiris van het Van Hall Instituut in Leeuwarden, omdat de Dierenbescherming bezwaar had gemaakt tegen het ‘bokkenmelken’
d. Fokstier Sunny Boy uit de Waiboerhoeve, omdat het inseminatiebedrijf CR Delta aanspraak maakte op vijfduizend rietjes sperma

10. ‘Ik vind het gewoon mooi om te schieten’. Een citaat van:
a. Transvaallid Danny Schoch van WSV Ceres
b. Grootwildexpert dr. Geert Groot Bruinderink van Alterra
c. Voormalig directeur van de Animal Sciences Group prof. Hans de Vries
d. Prof. Wim Jongen, directeur van de Wageningen Business Generator

11. Waar staat de menshoge W, een gift van onder andere DLO en de gemeente Wageningen voor het 75-jarig bestaan van de Landbouwuniversiteit:
a. Achter de oude paardenstal van de universiteit
b. Achterin Arboretum Belmonte
c. In de tuin van Pim Brascamp, directeur Onderwijsinsitituut.
d. In de opslag van het Facilitair Bedrijf, krijgt straks een ereplaats voor het Forum

12 Wie kocht er in mei 1900 150 renteloze aandelen in de in oprichting zijnde Proeftuin Westland, een voorloper van PPO Glastuinbouw in Naaldwijk?
a. Hare Majesteit de Koningin Wilhelmina
b. Cornelis Lely, minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid
c. Luitje Broekema, directeur van de Hoogere Land- en Boschbouwschool in Wageningen
d. Prins Hendrik, prins-gemaal en beschermheer van het Landbouwschap


13. Wie kwam het dichtst bij een Nobelprijs?
a. Entomoloog Bart Knols, voor zijn onderzoek naar het zoekgedrag van de malariamug
b. Dierfysioloog Gerrit Grijns, voor zijn baanbrekend onderzoek aan vitaminegebrek
c. Liefdesonderzoeker Iteke Weeda, voor het aantonen van het deeltjeskarakter van liefdesenergie
d. Landbouwcommissaris, Larenstein-alumnus en Wagenings eredoctor dr. Sicco Mansholt, voor de vormgeving van het gemeenschappelijke Europese landbouwbeleid

14. Welk rijtje klopt?
a. SvP, IVT, (R)IVRO, CPO, IB, CABO, AB, IPO, CPRO
b. SvP, IVT, RIVO, CPO, IB, CABO, AB, IPO, CPRO
c. IvP, IVT, (R)IVRO, CPO, IB, CABO, AB, IPO, CPRO
d. IvP, IVT, RIVO, CPO, IB, CABO, AB, IPO, CPRO

15. Wie was om welke reden niet aanwezig bij de officiële opening van de Landbouwhogeschool op 9 maart 1918?
a. Minister Posthuma van Landbouw, Nijverheid en Handel omdat hij die dag Kamervragen moest beantwoorden over de nieuwe Veewet
b. Koningin Wilhelmina omdat in die dagen werd gevreesd dat Nederland door oorlog zou worden overvallen.
c. Rector magnificus Aberson, vanwege een sterfgeval in de familie
d. De Amsterdamse plantkundige prof. Johanna Westerdijk, de eerste vrouwelijke hoogleraar in Nederland, omdat zij te horen had gekregen dat de aanwezigheid van vrouwen bij de plechtigheid als ‘ongewenscht’ werd beschouwd

16. Wat is de grootste afstand tussen twee vestigingen van Wageningen UR (volgens de ANWB-routeplanner):
a. Noordbroek – Yerseke
b. Roermond – Den Hoorn
c. Yerseke – Valthermond
d. St. Maartensbrug – Horst

17. Welk onderdeel had ooit een ‘afdeling Landbouwluchtvaart’?
a. het Proefstation voor Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond (PAGV) in Lelystad.
b. de Internationale Hogeschool Larenstein in Velp
c. het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek (IPO) in Wageningen
d. het universitaire proefbedrijf ir. A.P. Minderhoudhoeve in Swifterbant


Antwoorden en toelichting:

1. b: Ze maakte voor de toenmalige rector Karssen een badge met daarop ‘Wageningen University & Research Centre’.
2. d: De kleine bronzen uitvoering van De Zaaier op de foto staat bij veredelingsbedrijf Seminis. Het is een kopie van het beeld De Zaaier dat in 1926 voor het toenmalige hoofdgebouw van de Landbouwhogeschool aan het Salverdaplein werd geplaatst en nu bij de ingang van het bestuurscentrum staat.
3. b: Het RIKILT – Instituut voor Voedselveiligheid is in 1975 ontstaan door samenvoeging van het Rijkszuivelstation in Leiden en het Rijkslandbouwproefstation in Maastricht. Dit proefstation was gehuisvest in een monumentale gebouwencomplex in het centrum van Maastricht dat stamt uit 1438. Oorspronkelijk deed het dienst als klooster en kerk voor de Orde der Kruisheren. Het complex verpauperde na de opheffing van het proefstation en werd pas in 2000 omgebouwd tot vijfsterrenhotel.
4. c: Er werd bezwaar gemaakt tegen de plaatsing dicht bij de gevel van De Wereld omdat de zonneschermen in brand konden vliegen.
5. d: Het Ontzet van Wiskunde 1973 – de Wageningse Lente 1980– de Verklaring van Wageningen 1999– het Soepoproer – 2006.
6. a: Zie verslag van de Finger licking party op de voorpagina van Wb 8, 9 maart 2006.
7. c: Het Koloniaal Landbouwmuseum Deventer opende in 1915 haar deuren voor het publiek. In het laatste jaarverslag wordt gemeld dat de directeur-secretaris de heer J. Vanhouten per 1 februari 1968 zijn functie zou neerleggen. Ook de conciërge de heer Hermsen, 80 jaar oud, houdt het dan voor gezien. De consequentie was dat het museum definitief zijn deuren sloot en de collectie zonder toezicht, beheer of bewaking achterbleef. In 1972 schonk de gemeente Deventer het resterende deel van de collectie aan het Volkenkundig Museum ‘Gerardus van der Leeuw’ in Groningen.
8. c: De Klussen Centrale Wageningen (ook wel: Karwei Centrale Wageningen) bestaat al als landbouwminister Jozias van Aartsen op 12 september 1996 in een brief aan de Tweede Kamer voor het eerst de naam Kenniscentrum Wageningen in de openbaarheid brengt.
9. b De transgene Stier Herman wordt op 16 december 1990 in de stal van het voormalig proefbedrijf ’t Gen in Lelystad geboren. Na een juridisch steekspel rond de verzorging verhuist Herman, inmiddels gecastreerd en dus formeel geen stier meer, in 1996 naar een stal van Pharming in Polsbroek. In 2002 krijgt hij een nieuw onderkomen op het terrein van Naturalis in Leiden. Op 2 april 2004 laten artsen Herman inslapen, zijn resten - met uitzondering van de huid - worden conform de wettelijke richtlijnen vernietigd.
10. a: Zie verslag over het defilé van Transvaal, de studentenweerbaarheid van Ceres, op 5 mei 2006 in Wb 16, 11 mei 2006.
11. a: Het voormalige logo van de Landbouwuniversiteit Wageningen staat verweesd achter de oude paardenstal aan de Haarweg in Wageningen en zijn – nog – geen plannen het beeld een ereplaats voor het Forum te geven.
12. a: Aldus een melding van de voorbereidingscommissie van de Vereeniging Proeftuin 'Westland' in mei 1900 die wordt aangehaald in de publicatie ’75 jaar onderzoeker in Naaldwijk’: ‘Hare Majesteit de Koningin heeft van hare belangstelling in den Westlandsche proeftuin doen blijken door 150 aandelen te nemen’. Het definitieve besluit tot het stichten van de proeftuin werd op 14 augustus 1900 genomen op een aandeelhoudersbijeenkomst die door 85 personen werd bijgewoond. Er waren toen al meer dan duizend renteloze aandelen van tien gulden geplaatst.
13. b: Grijns werd twee keer genomineerd voor een Nobelprijs, in 1926 en 1927. In beide gevallen samen met zijn leermeester Christiaan Eijkman. Deze Utrechtse geneeskundige kreeg de Nobelpijs in 1929, samen met de Britse onderzoeker Sir Frederick Gowland Hopkins. Eijkman was inderdaad de onderzoeker die het verband tussen de ziekte beriberi en het eten van gepelde rijst aantoonde, maar het was Grijns die daar de juiste conclusies aan verbond en beriberi als gebreksziekte onderkende.
14. a: Het IvP (Instituut voor Plantenveredeling) was onderdeel van de Landbouwhogeschool en het RIVO (Rijksinstituut voor Visserij-ondezoek) had niks te maken met planten. De overigen afkortingen zijn allemaal voorlopers van Plant Research International: SvP (Stichting voor Plantenveredeling), IVT (Instituut voor Veredeling van Tuinbouwgewassen) (R)IVRO (Rijks-instituut voor Rassenonderzoek van Landbouwgewassen), CPO (Centrum voor Plantenfysiologisch onderzoek), IB (Instituut voor Bodemvruchtbaarheidsonderzoek), CABO (Centrum voor Agrobiologisch Onderzoek), AB (Instituut voor Agrobiologische en Bodemvruchtbaarheidsonderzoek), IPO (Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek), CPRO (Centrum voor Plantenveredelings- en Reproduktieonderzoek). In het rijtje ontbreekt nog één naam uit het roemruchte verleden van PRI: het IBS (Instituut voor Biologisch en Scheikundig Onderzoek van Landbouwgewassen),
15. b: Minister Postuma, rector Aberson en professor Westerdijk waren gewoon aanwezig, Prins Hendrik trad op als plaatsvervanger van Koningin Wilhelmina.
16. a: In Noordbroek (Groningen) zit PPO Bollen en Bomen en in Yerseke (Zeeland) zit het Centrum voor Schelpdierenonderzoek van Wageningen Imares. De afstand tussen deze twee plaatsen is 351 kilometer. In Roermond (Limburg) zit het accountantkantoor van het LEI; Wageningen Imares Texel zit in Den Hoorn; PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten zit in Valthermond (Drenthe); in Sint Maartensbrug (Noord-Holland) is PPO Bollen gevestigd en in Horst (Limburg) PPO Paddestoelen.
17. c: De afdeling Landbouwluchtvaart van het IPO hield zich bezig met de toepassing van bestrijdingsmiddelen vanuit vliegtuigen en werd in 1972 opgeheven. De beoordeling van de toelating van bestrijdingsmiddelen voor toepassing met behulp van vliegtuigen en de voorlichting over bespuitingen vanuit vliegtuigen werden overgedragen aan respectievelijk de Plantenziektenkundige Dienst en de Consulent in Algemene Dienst voor Planteziekten- en Onkruidbestrijding in de Landbouw.