Nieuws - 1 januari 1970

Wageningen UR in wetenschappelijke wereldtop

Wageningen UR hoort tot de meest geciteerde instituten ter wereld op drie vakgebieden. Dat blijkt uit gegevens van het ISI Web of Knowledge, de marktleider op het gebied van citatieanalyse. Volgens de database van ISI hoort Wageningen UR in de gebieden landbouwwetenschappen, plant- en dierwetenschappen en milieu en ecologie tot de vijf meest geciteerde instituten.

Wageningen is volgens ISI de enige Nederlandse onderzoeksinstelling die op een vakgebied tot de twintig meest geciteerde instellingen behoort. Dat komt niet doordat Wageningse wetenschappers vaker geciteerd worden dan collega’s van andere universiteiten, maar vooral omdat Wageningen zich specialiseert op een beperkt aantal vakgebieden.
ISI, dat onderdeel is van het Amerikaanse bedrijf Thomson, beheert de meest gebruikte database voor citatieanalyse. De database is de bron voor veel onderszoeksbeoordelingen. De bibliotheek van Wageningen UR heeft sinds kort een abonnement op een nieuwe dienst van ISI, de ‘essential science indicators’. Met die dienst is het mogelijk snel te zien hoe het aantal citaties van wetenschappers, onderzoeksinstellingen en landen, zich verhouden tot die van concurrenten.
De ranglijstjes die ISI zo levert, bevatten goed nieuws voor Wageningen UR. Wageningen is na USDA en INRA, de onderzoeksinstituten van het Amerikaanse en het Franse ministerie van landbouw, het meest geciteerde instituut op het gebied van landbouwwetenschappen. In de categorie milieu en ecologie worden alleen het USDA en het Amerikaanse Environmental Protection Agency vaker geciteerd. Ook in het gebied plant- en dierwetenschappen doet Wageningen het goed, een vijfde plaats wereldwijd, na het USDA, de universiteiten van Cornell en Davis en het INRA.
De bibliotheek van Wageningen UR heeft ervoor gezorgd dat Wageningen een stuk hoger op de ranglijsten staat dan een half jaar geleden. Tot voor kort werden veel citaties van met name onderzoekers van instituten niet bij Wageningen UR geteld, omdat het voor de ISI niet duidelijk was dat de instituten onderdeel waren van Wageningen UR. Een telefoontje van de bibliotheek met de citatieanalisten heeft daar verandering in gebracht. Met de publicaties van de instituten steeg Wageningen bij landbouw van plaats acht naar drie, bij plant- en dierwetenschappen van veertien naar vijf en bij milieu en ecologie van twaalf naar drie. |
K.V.

Zie achtergrond: Wageningen wereldtopper volgens citatieanalisten