Nieuws - 8 januari 2013

Wageningen UR heeft goed jaar achter de rug

Wageningen UR heeft een goed jaar achter de rug, meldde Aalt Dijkhuizen tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de raad van bestuur op 7 januari. Zowel de universiteit als DLO haalden in 2012 een positief resultaat.

dijkhuizen-18090787.jpg
Ook de vooruitzichten voor 2013 zijn goed, meldde Dijkhuizen. De toekenning van onderzoeksopdrachten vanuit de topsectoren levert Wageningen UR in 2013 16,5 miljoen euro op, 3,6 meer dan afgelopen jaar. Voorts scoorden de kenniseenheden goed bij het binnenhalen van EU-projecten.
Toch is de komende jaren een extra inspanning nodig om meer onderzoekfinanciering binnen te halen, waarschuwde Dijkhuizen. Doordat de overheid minder geld uitgeeft aan onderzoek, moet Wageningen UR meer geld uit de markt halen. Drie jaar geleden stelde de raad van bestuur de ambitie om 50 miljoen euro meer aan contractonderzoek binnen te halen. In 2012 was daarvan 15 miljoen gerealiseerd, meldde Dijkhuizen. Om de resterende 35 miljoen aan extra contractonderzoek te realiseren, moeten onderzoeksgroepen de krachten bundelen op de onderzoekmarkt.
Met het onderwijs gaat het onverminderd goed. In september kwamen 2.197 eerstejaars in Wageningen studeren – een record. En de universiteit stond opnieuw op nummer 1 in de Keuzegids Hoger Onderwijs.