Nieuws - 16 augustus 2012

Wageningen NL

Studenten realiseren zich vaak niet dat je Wageningen UR door heel Nederland kunt tegenkomen. Haar spoor loopt van Friesland, via onder meer Flevoland en Brabant, door tot in de golven van de Zeeuwse Noordzee. De meeste vestigingen zijn voor commercieel en toegepast onderzoek, maar ook horen de hogeschoolvestigingen in Velp en Leeuwar­den er (nog) bij.

16-HvR-kaart.jpg
Een kaart met de vele gezichten van Wageningen UR in NL.
Leeuwarden  Van Hall, hogeschool VHL; Dairy Campus, onderzoeksboerderij en bedrijfsverzamelgebouw voor melkveehouderij
Sterksel  Praktijkonderzoek varkens
Bleiswijk  Praktijkonderzoek glastuinbouw
Lelystad  DLO-instituten voor dierziektes en veehouderij
Lisse  Praktijkonderzoek bloembollen en bomen
Randwijk  Praktijkonderzoek fruit
IJmuiden  Imares, visecologie en viskweek
Yerseke  Imares - schelpdiervisserij en delta's
Den Helder  Imares, ecologie bij scheepvaart, boorplatforms en in tropen
Texel  Imares, ecosystemen van Wadden- en Noordzee
Wageningen  Universiteit; Rikilt (voedselveiligheid); Hogeschool VHL Wageningen; DLO-instituten voor Plant (PRI), Voeding (Food & biobased) en Omgevings­wetenschappen (Alterra)
Den Haag  DLO Landbouweconomisch instituut
Velp  Larenstein, hogeschool VHL
Westmaas  Proefboerderij aardappel