Nieuws - 7 februari 2002

Wachtlijsten voor gesprek met decaan

Wachtlijsten voor gesprek met decaan

Er is een tekort aan personeel bij het studentendecanaat. Dat vinden de studentenraad en de WSO. Zij maken hun standpunten duidelijk in een nota die ze deze week aan het college van bestuur stuurden.

Sinds december zijn twee van de drie decanen ziek. Daardoor liepen wachttijden voor het spreekuur met de decanen soms op tot vijf weken. In de nota pleiten de studenten voor extra menskracht voor het decanaat. Marijke Wijers van de WSO: "Vorig jaar mei is de decaan Tineke de Boer ermee opgehouden en Wageningen Universiteit heeft besloten haar niet te vervangen. De studenten willen wel vervanging."

Een andere klacht van de kant van studenten gaat over het beleid. Nadenken over studentenbegeleiding, over beleidszaken gebeurt nu niet of heel weinig, want daar hebben de decanen gewoonweg geen tijd voor.

Decaan mr Jan van Bommel: "Het is tijdelijk een puinhoop geweest. Vanaf december tot januari was ik ziek. Een andere decaan was die periode ook ziek en is dat nog steeds. Ik werk nu weer voor halve dagen. Studenten kunnen zich gewoon aanmelden voor het spreekuur. Beleidszaken zeg ik af, want ik ben nu alleen bezig met de spreekuren."

Momenteel zijn de wachttijden voor een spreekuur teruggelopen naar ??n ? twee weken. Dat is nog te lang. Daarom werd al een extra kracht op het secretariaat ingezet en vanaf volgende week komt oud-decaan Tineke de Boer een maand invallen.

Van Bommel: "De wachtlijsten zijn nog te lang. We moeten het even afwachten, maar anders gaan we echt iemand zoeken ter vervanging van mijn zieke collega. Ik denk zelf dat er over twee weken geen wachtlijsten meer zijn. Dan zijn deze problemen totaal opgelost." | M.Hk