Nieuws - 15 februari 2001

Wachtlijsten kinderopvang verdwijnen dit jaar

Wachtlijsten kinderopvang verdwijnen dit jaar

Met een miljoen gulden extra van DLO verwacht Wageningen UR nog dit jaar de wachtlijsten voor kinderopvang weg te werken. Het extra geld is vastgelegd in de onderhandelingen voor de nieuwe CAO voor DLO.

Bert Huisman, medewerker personeels- en organisatieontwikkeling van de stafafdeling Human Resource Management (HRM), licht toe: "De wachtlijst van DLO-medewerkers is in 2000 explosief gegroeid en telde per 1 januari 2001 zo'n 85 kinderen. De wachtlijst van Wageningen Universiteit is veel korter en vrij stabiel: veertien kinderen."

Volgens Huisman is er niet alleen extra geld. Er zal ook onderzoek gedaan worden naar de oorzaken van de sterke groei om te voorkomen dat de wachtlijst weer plotseling groeit. Zo wordt nu in kaart gebracht waar de 85 wachtende 'DLO-kinderen' wonen en waar deze ondergebracht moeten worden. "Als die kinderen allemaal van ID-Lelystadmedewerkers zijn en ze allemaal in Harderwijk ondergebracht moeten worden, dan hebben we een echt fysiek probleem."

De miljoen gulden moet ruim voldoende zijn om de problemen op te lossen, legt Huisman uit. Met dat geld kan DLO ook haar verplichting nakomen tegenover ouders die nu al zelf een 'kindplaats' gekocht hebben bij een professionele instelling voor kinderopvang, maar die nog geen subsidie ontvangen van hun werkgever.

Huisman geeft aan dat Wageningen UR de wachtlijsten wil oplossen zonder voortdurend het budget te verhogen. Daarbij wordt gedacht aan afstemming van regelingen tussen ouders die beiden werken en recht hebben op vergoeding van kinderopvang maar die vallen onder verschillende CAO's. Zodra een afstemming mogelijk is, betekent dat dat de kosten meer worden gedeeld. Zo komt meer geld vrij om een kindplaats te betalen. | A.B.

Kinderopvang bij Olleke Bolleke in Wageningen. | Foto G.A.