Nieuws - 26 april 2007

Wachtlijst voor promoties

Wie zich nu aanmeldt om te promoveren, kan pas op zijn vroegst in januari 2008 in de Aula terecht. Het college voor promoties en de raad van bestuur zoeken naar een oplossing om de wachtlijst snel weg te werken.

Oorzaak van de lange wachtlijst is een recordaantal promoties. Vorige week hadden zich al 257 promovendi gemeld die in 2007 hun doctorstitel willen halen, 33 meer dan in het recordjaar 2006. ‘We hebben eerlijk gezegd geen flauw idee waardoor dat komt’, zucht Frans Kok, waarnemend voorzitter van het college voor promoties. ‘We zoeken nu uit of het een toevallige samenloop van omstandigheden is, of een structurele ontwikkeling. Het lijkt op het eerste. Wij zien niet dat de instroom zo veel hoger is dan voorgaande jaren. Maar zeker weten we het nog niet.’
De vele promoties zijn goed nieuws voor de universiteitskas. Per doctorstitel krijgt Wageningen UR ruim 70.000 euro van het rijk. Voor promovendi die nu heel lang moeten wachten op verdediging van hun proefschrift is het echter slecht nieuws. Kok: ‘Je kunt mensen natuurlijk geen jaar laten wachten. Zeker buitenlandse promovendi niet. Die krijgen problemen met visa en financiering.’
Kok wil daarom het aantal promoties per week opschroeven. Tot dusver waren er wekelijks maximaal acht promotieplechtigheden in de Aula. Door de grote belangstelling is in januari al besloten twee extra mogelijkheden te scheppen. Kok: ‘Dat lijkt ook nog te weinig, dus we overleggen nu met de raad van bestuur hoe we er veertien van kunnen maken.’
Ir. Joeri Kalwij, PhD-coordinator op het bestuurscentrum, probeert ook te ontdekken waarom het aantal promoties plots stijgt. ‘Wij brengen nu de wachtlijst in kaart, op zoek naar trends.’ Een overzicht dat hij opstelde laat zien dat in ieder geval de onderzoeksscholen Wimek (klimaat), Ceres (ontwikkelingsstudies) en PE&RC (plantenecologie) vorig jaar veel meer promoties hadden dan gebruikelijk.