Nieuws - 6 september 2001

Wachtlijst studentenhuisvesting langer

Wachtlijst studentenhuisvesting langer

De wachtlijst van de Stichting Sociale Huisvesting Wageningen (SSHW) is langer dan voorgaande jaren. In vergelijking met vorig jaar wachten ongeveer honderd studenten meer op een kamer. De SSHW denkt alle studenten wel voor de streefdatum van 1 februari een kamer aan te kunnen bieden.

De langere wachtlijsten schrijft adjunct-directeur Jan Harkema toe aan de licht gestegen instroom van studenten bij Wageningen Universiteit. Verder vermoedt hij dat er mensen op de lijst staan die zich voor de zekerheid hebben ingeschreven, maar die inmiddels niet meer op zoek zijn naar een kamer omdat zij elders gaan studeren.

Volgens de kamerbalie van de Wageningse Studenten Organisatie (WSO) zijn de langere wachtlijsten het gevolg van een afnemend kameraanbod van particuliere huizenbezitters. Doordat afgestudeerden langer in hun kamer blijven wonen zou de doorstroming van studenten de laatste jaren verminderen. Ook de SSHW constateert dat afgestudeerden langer in hun studentenkamer blijven wonen.

De SSHW had begin september 328 eerstejaars onder dak gebracht. Er staan nu nog vierhonderd studenten op de wachtlijst. De langere wachtlijst vormen voor de SSHW geen reden om af te zien van de sloop van de studentencomplexen aan de Rijnsteeg, Asserpark Nobelweg en Walstraat. Wel wil de SSHW eerst nieuwe woningen bouwen voordat de oude gesloopt worden. "Wij willen studenten voor 1 februari aan een kamer helpen, dat mag niet in gevaar komen." | K.V.