Nieuws - 12 oktober 2006

‘Wacht nog even met vrijhandel’

Een zeventigtal arme Afrikaanse en Caribische landen moeten langer dan tot 2008 de tijd krijgen om hun economie te stabiliseren, voordat economic partnership agreements (EPA’s) tussen hen en de Europese Unie worden afgesloten. Dit was de boodschap van de deelnemers aan het debat Free or Fair? dat dinsdag door studievereniging Ipso Facto werd gehouden.
De avond in het Wageningse café Loburg maakte deel uit van Oxfam Novib’s debattour door Europa van een aantal Afrikanen. Ze willen daarmee politici overhalen om een andere koers te varen in de onderhandelingen over de vrijhandelsverdragen. Het al in 2008 creëren van een vrijhandelszone zal namelijk desastreus uitpakken voor de groep van zogeheten ACS-landen, aldus de bezoekers.
De studievereniging van Internationale ontwikkelingsstudies organiseerde de avond. Het debat werd ingeleid door boerenvertegenwoordigster Tendai Makwavarara uit Zimbabwe, Hassan Abubakar Musah, studentenactivist uit Ghana, PvdA-parlementariër Thea Fierens en directeur van Lokaalmondiaal Stefan Verwer.
In theorie, aldus de sprekers, zou het opheffen van de handelsbarrières tussen de Europese Unie en de ACS-landen de economieën in de arme landen kunnen stimuleren. In praktijk blijft er volgens hen een ongelijke situatie bestaan. Afrika bezit nog niet de kennis, infrastructuur en het kapitaal om producten te maken die voldoen aan EU-standaarden. Bovendien maakt het stopzetten van de subsidies aan Europese boeren momenteel geen onderdeel uit van de onderhandelingen. Hierdoor kunnen Afrikanen niet concurreren met landbouwproducten uit Europa. Zo werken de EPA’s vooral in het voordeel van de EU.
Hassan Abubakar Musah wees erop dat de verdragen dezelfde structuur hebben als die van het IMF en de Wereldbank begin jaren tachtig. Toen werden de Afrikaanse markten ook geliberaliseerd. Het gevolg was dat lokale sectoren instortten doordat Europese boeren hun gesubsidieerde producten tegen lage prijzen dumpten op de Afrikaanse markt. Afrikaanse landen hebben volgens Tendai Makwavarara dan ook tijd nodig om hun economieën concurrerend te maken, voordat de EPA’s getekend worden. Die tijd krijgen de landen nu niet. De EU legt een enorme druk op individuele landen om te tekenen.
Doordat de informatieronde over EPA’s en hun impact op arme landen vrij lang duurde, bleef er weinig tijd over voor debat. Vragen als ‘hoe lang moet Afrika dan de tijd krijgen’ bleven onbeantwoord, over de stelling ‘als de EU niet inbreekt op de Afrikaanse markt, dan doen China en de Verenigde Staten het wel’ werd niet meer gediscussieerd.