Nieuws - 24 april 2008

Waarom sleutelen aan het onderwijs?

Waarom moet het onderwijs aan Wageningen Universiteit en Van Hall Larenstein eigenlijk drastisch hervormd worden? Dat was de belangrijkste vraag van studenten tijdens een discussie met Pim Brascamp, directeur van het Onderwijsinsituut, op maandag 21 april.

De avond is onderdeel van een discussieronde over de toekomst van het Wageningse onderwijs. In een voorlopig plan staan verschillende suggesties om het onderwijs te hervormen met bijvoorbeeld de introductie van brede bachelors en meer minors.
Hoewel de bijeenkomst in de tentamenweek viel waren er toch ongeveer 25 studenten gekomen die aandachtig luisterden naar het verhaal van Brascamp. Aanwezige leden van de studentenraad prezen vooral de goede communicatie en de open discussie over het plan.
Tijdens de avond werd duidelijk dat het plan voor brede bachelors na de eerste discussies al min of meer van tafel is. De studenten stelden verder vragen over roostering, soorten minors, en wat te doen met kleine studies.
Maar hun belangrijkste vraag was waarom het onderwijs drastisch moet worden hervormd. Het is toch al goed? Brascamp: ‘Als we nieuwe concepten zoals minors op grote schaal willen introduceren, dan zullen er vanuit financieel oogpunt andere dingen moeten veranderen om er budget voor vrij te maken. Daarom houden we juist deze brede discussie’.