Nieuws - 22 mei 2008

Waarom kiezen biologiestudenten voor Wageningen?

tekst:
Gastredacteur

Afgaande op de cijfers van dit moment heeft Wageningen Universiteit volgend jaar de grootste biologieopleiding van Nederland (zie ook Instroom Biologie verdubbelt). Vergeleken met vorig jaar zijn er bijna twee keer zo veel belangstellenden. De grens van honderd vooraanmeldingen is gepasseerd. Hoe komt dat?

opinie_0_551.jpg
Dr. Jan Vos, docent plantenbiologie aan Wageningen Universiteit ‘Biologie in Wageningen is een brede opleiding met veel vrije invulling. Dat zal een hoop middelbare scholieren aantrekken. Verder staat de opleiding erg dicht bij de praktijk en bij de maatschappij. De link naar zowel fundamenteel als toegepast onderzoek maakt het voor de scholier wat interessanter. Met een studie Biologie kun je ook altijd nog alle kanten op. Zo kan een plantenbioloog alsnog in het kankeronderzoek terechtkomen. Wat mensen ook kan aantrekken is de onderwijsvernieuwing. Dat laat zien dat we constant actuele thema’s in ons onderwijs betrekken. Daarnaast zullen de nieuwe wervingscampagne, die erg visueel is, en de nieuwe gebouwen studenten aantrekken. Die stralen succes uit.’
Mark Sterken, bestuurslid van de Wageningse studievereniging Biologica ‘Hier in Wageningen studeer je echt biologie, mede omdat je aan de university of life sciences studeert. Biologie heeft hier een centrale plek. Ook de naamsbekendheid van de universiteit speelt een rol. Regelmatig hoor je Wageningen in de media voorbijkomen bij maatschappelijke problemen. We voorzien wel een aantal problemen met de groeiende studentenaantallen, bijvoorbeeld voor onze introductieperiode. We zullen veel meer vrijwilligers nodig hebben en die zijn lastig te vinden. Daarnaast kunnen er ook problemen ontstaan bij de financiering van de opleiding. Hoewel de opleiding groeit, krijgen we namelijk niet meer geld. Ik hoop dat dit niet ten koste gaat van de onderwijskwaliteit. ‘
Paulus den Hollander, studentlid van de opleidingscommissie Biologie aan WU ‘Ik denk dat een groot deel van het succes te wijten is aan het mooie nieuwe onderwijsprogramma dat we dit jaar voor het eerst tijdens de open dagen hebben gebruikt. De klassieke specialisaties die we hadden hebben we nu gericht op organismes. De opleiding blijft hiermee even breed maar het is voor studenten duidelijker welke kanten ze op kunnen. Biologie is hier ook echt biologie. Op veel andere universiteiten reduceren ze opleidingen. In Groningen maken ze bijvoorbeeld een brede bachelor waar biologie onder valt. Maar het belangrijkste is denk ik de kleinschaligheid in Wageningen. Je bent hier geen nummer maar een naam. Ik zie wel een aantal organisatorische problemen. Vakken als mens- en dierkunde die al erg veel studenten hebben zullen er nu nog meer bij krijgen.’
Dr. Fons Debets, studiecoördinator Biologie aan WU ‘Ik kan elke zaterdag in de wetenschapsbijlage wel een artikel vinden waar Wageningen in wordt genoemd. Ook merk ik dat veel toekomstig studenten het fijn vinden dat de opleiding zo breed is. Je kunt alle kanten op met biologie. Je hoeft pas in je tweede jaar een specialisatie te kiezen, en dan houd je nog veel vrije ruimte over. Deze eeuw staat volgens de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen ook in het teken van de biologie. Met de vondst van veel nieuwe moleculaire technieken zijn er deuren opengegaan en tegelijkertijd weer nieuwe interessante vragen te beantwoorden. Dit zie je ook in de specialisaties van de biologie. Waar vroeger ecologie erg populair was, wint tegenwoordig celbiologie terrein. Natuurlijk hebben onze nieuwe wervingscampagne en Forum ook een groot aandeel in het succes. Hoewel ik me wel afvraag of het straks allemaal gaat passen in Forum.’
Drs. Leen van den Oever, directeur Nederlands Instituut voor Biologie (NIBI) ‘We zien overal in het land de belangstelling voor het vak biologie toenemen. We worden dagelijks in de krant met biologie geconfronteerd, en anders dan vroeger. Er is veel meer aandacht voor de biowetenschappen, bijvoorbeeld de forensische biologie. Dat lezen vwo’ers natuurlijk ook, en die zijn niet gek. Zij vinden het vak interessant en zien dat er wat te verdienen valt. Want het bedrijfsleven is ook geïnteresseerd in biologen. Kijk naar het biobased-verhaal. Dat je ook echt kunt verdienen met het vak biologie is wel nieuw vergeleken met tien tot twintig jaar geleden. En dat trekt ook weer een ander type studenten aan. De belangstelling voor Wageningen heeft misschien te maken met het feit dat Wageningen Universiteit sterk is in de toegepaste vakken.’
Drs. Agnes Storm, docent in Delft en kringcoördinator Biologie van de Nederlandse Vereniging van Onderwijsgevenden in de Natuurwetenschappen (NVON) ‘De belangstelling voor biologie was lange tijd dramatisch slecht en begint nu echt aan te trekken. Misschien komt het omdat het aandeel voor de plantenkunde in de schoolbiologie is verminderd. Want leerlingen vinden plantkunde over het algemeen stoffig. Ze zijn veel meer geïnteresseerd in mens- en dierkunde. Ik merk bij mijn eigen leerlingen geen toenemende belangstelling voor Wageningen. Maar misschien speelt het rijdende practicum daar nog een rol in. Bij ons ging dat over DNA-polymerase. Leerlingen vinden dat heel leuk. Maar ik heb niet het gevoel dat ze daardoor Wageningen meer in beeld krijgen.’
Sophie van der Lubbe, assistent-voorlichter voor de opleiding biologie van WU ‘Het is inderdaad vrij opmerkelijk dat er zoveel meer aanmeldingen zijn dan vorig jaar. Het zou kunnen zijn dat de mobiele practica daar iets mee te maken hebben. Maar we hebben daar dit jaar niet meer aanmeldingen voor gehad, dus eigenlijk kan dat niet de verklaring zijn. Inhoudelijk zijn de practica ook niet veel veranderd, al hebben we er wel weer een nieuw practicum aan toegevoegd. Misschien krijgen wij alle studenten van Utrecht, daar schijnen ze naar ons te verwijzen.'
Dr. Carmen Jansen, communicatieadviseur van de faculteit Bètawetenschappen van de Universiteit Utrecht ‘Voor Wageningen is het natuurlijk hartstikke mooi dat ze zoveel studenten trekken. Dat mag ook wel want ze zaten in een diep dal, en klimmen daar nu heel sterk uit. Wageningen heeft veel aan voorlichting gedaan en de nieuwbouw heeft mogelijk ook aantrekkingskracht. In de opleidingen zelf is niet zoveel verschil. Het moet wel gek lopen als Wageningen iets heeft dat wij niet kunnen bieden. Utrecht heeft eerder meer onderwerpen te bieden. Het is afwachten hoe de cijfers er in september uit zullen zien. In Utrecht krijgen we traditioneel veel tweede-keuzers, die inschrijven nadat ze voor een andere studie zijn afgevallen. Hierdoor blijft het voorlopig koffiedik kijken.’ / Amrish Baidjoe en Jan Braakman