Nieuws - 1 januari 1970

Waarom kan vrouwenstudies geen uitzonderingspositie krijgen?

Waarom kan vrouwenstudies geen uitzonderingspositie krijgen?

Waarom kan vrouwenstudies geen uitzonderingspositie krijgen?

Hoogleraar Vrouwenstudies in de landbouw dr Patricia Howard-Borjas is verontwaardigd over de manier waarop de raad van bestuur het vakgebied Vrouwenstudies verdeelt over drie andere leerstoelgroepen. Ze mist zowel inhoudelijke als financiële argumenten

In het eerste concept van instellingsplan was het vakgebied Vrouwenstudies volledig geschrapt. In het nieuwste plan is geld voor Vrouwenstudies. De leerstoel blijft geschrapt, maar de raad van bestuur wil drie universitaire hoofddocenten (uhd's) op dit gebied onderbrengen bij Sociologie van consumenten en huishoudens, Rurale sociologie en Irrigatie en waterbouwkunde

Volgens Howard-Borjas zijn voor het nieuwste plan financiële noch inhoudelijke argumenten te bedenken. Drie uhd's zijn duurder dan de huidige 2,2 formatieplaatsen. Ook het argument dat Vrouwenstudies moet integreren met andere vakgebieden raakt kant nog wal. Geen enkel ander vakgebied wordt zo behandeld. Het druist regelrecht in tegen de universitaire normen: voor integratie zijn er studieprogramma's, onderwijsinstituten en onderzoeksscholen.

Ik heb Veerman gevraagd waarom we niet als leerstoelgroep kunnen blijven bestaan. Hij antwoordde dat een leerstoelgroep een miljoen kost, omdat er vier formatieplaatsen bijhoren. Maar binnen de universiteit zijn er uitzonderingen op deze regel. Waarom kan vrouwenstudies geen uitzondering zijn? Aan de kwaliteit van haar groep ligt het niet, vindt Howard-Borjas. We worden internationaal erkend als leaders op dit gebied.

Het plan om Vrouwenstudies te handhaven op het niveau van drie uhd's kwam voor alle betrokkenen onverwacht. De raad van bestuur heeft hierover niet overlegd met de betrokken hoogleraren. Hoogleraar Irrigatie en waterbouwkunde prof. Linden Vincent is niet gelukkig met het besluit. Ze heeft namens haar leerstoelgroep het bestuur een brief gestuurd waarin ze het plan afwijst. Er moet eerst een grondige discussie komen over Vrouwenstudies. Ik denk dat de leerstoel moet blijven.

Prof. dr Ad Nooij, voorzitter van het onderwijsinstituut Maatschappijwetenschappen, heeft eveneens bezwaren tegen het plan. Iedereen is overtuigd van het belang van Vrouwenstudies. Niemand die zich bezig houdt met landbouwontwikkeling kan om de rolverdeling tussen mannen en vrouwen heen. Toch vindt Nooij niet per se een leerstoelgroep nodig. Je kunt ook zeggen dat iedereen zich hiermee bezig moet houden.

Nooij denkt echter dat een leerstoel logischer en efficiënter is dan het huidige plan. Nu de raad van bestuur heeft besloten geld uit te trekken voor Vrouwenstudies, denk ik dat er coördinatie moet zijn tussen die drie uhd's. Dan kom je al snel bij een leerstoelgroep. Ik ben bang dat groepen die extra uhd anders zien als een cadeautje en dat het aspect Vrouwenstudies snel verwatert. L.K