Nieuws - 3 april 2015

Waarom DLO vandaag geen vrij heeft

tekst:
Rob Ramaker

Voor de universiteit is Goede Vrijdag een vrije dag maar DLO moet gewoon aan het werk. Zelfs wanneer WU’ers en DLO’ers naast elkaar zitten en hetzelfde werk doen, hebben ze een verschillend contract en cao.

De verschillen in vrije dagen ontstaan doordat contracten van universiteit en DLO een compleet andere juridische basis hebben, zegt Sjoerd de Muinck Keizer, jurist bij Corporate Human Resources. Universiteitsmedewerkers krijgen een ambtelijke aanstelling (bestuursrecht) en DLO’ers een arbeidsovereenkomst (privaat recht). Er zijn meer verschillen. Zo is een volledige werkweek bij DLO 36 uur en bij Wageningen Universiteit 38 uur. ‘Wanneer je de contracten echter helemaal fileert’, zegt De Muinck Keizer, ‘verschilt de netto arbeidsduur nauwelijks.’ WU'ers krijgen bjvoorbeeld meer vakantiedagen. Grosso modo werekn vergelijkbare WU- en DLO-medewerkers even lang voor een vergelijkbare beloning.

Het grootste deel van het jaar merken we niet eens welke stafleden bij de universiteit of DLO werken, behalve dus op Goede vrijdag
Rene Smulders, business unit manager bij Plant breeding

In het nieuwe strategisch plan wordt One Wageningen het ideaal. DLO en WU moeten innig samenwerken en tussenliggende schotten afbreken. Een ideaal dat Plant breeding allang in de praktijk brengt. De groep bestaat uit twee DLO-afdelingen en het Laboratorium voor plantenveredeling van de universiteit. ‘Het grootste deel van het jaar merken we niet eens welke stafleden bij de universiteit of DLO werken’, zegt Rene Smulders, business unit manager en DLO’er, ‘behalve dus op Goede Vrijdag en – behalve één keer in de vijf jaar – Bevrijdingsdag.’ De verschillen worden meestal afgedaan met een grapje, zegt hij. ‘Morgen overleggen? Nee, dan ben ik vrij.’

Het zou aantrekkelijk kunnen zijn beide contractsoorten gelijk te trekken, geeft De Muinck Keizer direct toe. ‘Administratief is dat veel gemakkelijker.’ Bovendien heeft de overheid plannen om vanaf 2017 het privaatrecht op alle medewerkers van toepassing te laten zijn. Gelijktrekken van de cao’s is echter een ingewikkelde operatie, zegt De Muinck Keizer en het zal waarschijnlijk niet zo’n vaart lopen. De Muinck vindt ook niet dat One Wageningen afhangt van de cao. Het ideaal is om meer waarde te creëren door nauwere samenwerking. Een dagje meer of minder vrij is dan niet zo relevant.

Ook Smulders benadrukt dat de bij de integratie van Plant breeding de balans positief uitvalt. Als DLO’er zag hij een toegenomen dynamiek; hij kan eenvoudiger master- en PhD-studenten aantrekken en DLO’ers worden eerder benaderd voor onderwijs. ‘Maar in praktische dingen is One Wageningen nog ver weg’, zegt hij. Bij evaluaties moet de integratie altijd weer worden uitgelegd. Of het nou de bibliotheek of de financiële afdeling is, in eerste instantie kloppen de lijstjes meestal niet.

Foto: Stuart