Nieuws - 21 februari 2008

Waarom Bulgarije wel en Turkije niet?

Moet de Europese Unie worden uitgebreid met nieuwe lidstaten? Ja, vonden de meeste Wageningse studenten die deelnamen aan het Europa Debat op 14 februari bij Wageningen Universiteit. Dit in tegenstelling tot de aanwezige scholieren van het Marnix College in Ede, die tegen uitbreiding waren.

1913_nieuws.jpg
In de Leeuwenborch hadden zich zo’n veertig deelnemers verzameld, waaronder de Europarlementariërs Lambert van Nistelrooij (CDA) en Jan Mulder (VVD), een tiental Wageningse studenten en een handvol scholieren van het Marnix College. Ze voerden een Lagerhuisdebat over verschillende stellingen, waarbij de ja- en nee-stemmers tegenover elkaar kwamen te zitten. De tegenstanders van de Europese uitbreiding vonden dat de EU niet meer goed kan functioneren met nog meer leden, de voorstanders verwachtten dat uitbreiding de vrede en economische ontwikkeling in Europa ten goede zal komen.
De Europarlementariërs zijn aan een tour bezig langs zes Nederlandse universiteiten en kwamen in Wageningen te spreken over landbouw-, water-, klimaat- en plattelandsbeleid. Ze pareerden daarbij de geijkte kritiek op de EU. Kost het Brusselse landbouwbeleid veel geld? De EU geeft 42 procent van haar budget uit aan landbouw, een bedrag dat gelijk staat met 0,8 procent van de belastinginkomsten in de EU, meldde Jan Mulder. En is Brussel een bureaucratie? Er werken minder ambtenaren bij de EU dan bij de gemeente Amsterdam.
De mogelijke toetreding van Turkije tot de Europese Unie leidde tot een aardig debat. Turkije mag toetreden, vond de meerderheid aan voorstanders, want waarom Roemenië en Bulgarije wel en Turkije niet? Turkije mag pas toetreden als de mensenrechten zijn verbeterd en de rol van het leger en de corruptie zijn verminderd, vonden de tegenstanders. Maar de corruptie in landen als Roemenië en Italië liegt er ook niet om, vonden de voorstanders. Speelde de hoeveelheid hoofddoekjes in Turkije soms een rol bij de tegenstanders?
Een Wageningse studente mocht reageren op de stelling: Boeren zijn de beste landschapsbeheerders. ‘Vroeger zou ik het eens zijn geweest met deze stelling’, vertelde de studente. ‘Maar sinds ik in Wageningen ben komen studeren en boeren heb gezien en gesproken, denk ik dat boeren geen goede landschapsbeheerders zijn. Ze willen alleen maar productie.’ Een grote meerderheid van de deelnemers was het met haar eens.