Nieuws - 1 januari 1970

Waarden van producent kunnen afzet biologische producten verbeteren

Een deel van de biologische boeren handelt uit overtuiging, een ander deel vanuit het idee er geld aan te kunnen verdienen. Ook consumenten handelen vanuit verschillende waarden. Marketing van biologische producten kan meer succes hebben als rekening wordt gehouden met specifieke waarden, vond het LEI.

Het Landbouw Economisch Instituut onderzocht vanuit welke waarden producenten, handelaren en consumenten van biologische producten handelen. Uit het kwalitatieve onderzoek kwam een tweedeling naar voren tussen idealisten en meer economisch ingestelde producenten. Idealistische producenten kiezen uit principe voor biologisch. Economisch ingestelde producenten kiezen in de meerderheid voor biologisch omdat ze er een markt in zien.
Onder consumenten bestaat een soortgelijk verschil. Sommigen vinden het voldoende als er Eko op de verpakking staat. Zij kopen vaak in een supermarkt die veelal wordt bevoorraad door economisch gerichte producenten. Anderen willen meer weten van hun biologische product. Zij kopen eerder in biologische speciaalzaken en vinden daar ook meer specifieke informatie.
Naast het verschil tussen idealisten en economisch gerichten scoorden producenten ook verschillend op het belang dat ze hechten aan milieu, gezondheid, diervriendelijkheid of de smaak van biologische producten. Ook onder consumenten blijken er groepen te zijn waarvoor een van deze aspecten van biologische voeding belangrijker is dan andere. Ook bevestigde het onderzoek dat producenten en consumenten die dezelfde aspecten belangrijk vinden goed met elkaar kunnen praten. Een van de onderzoekers, socioloog dr Volkert Beekman van het LEI, concludeert dat meer winst te halen is uit marketing van specifieke producten. Een boer of handelaar die veel waarde hecht aan de diervriendelijkheid van zijn product kan dat bijvoorbeeld overtuigend brengen aan consumenten voor wie diervriendelijkheid eveneens belangrijk is. | J.T.