Nieuws - 31 mei 2001

Waar onze kinderen hun voedsel vandaan halen

Waar onze kinderen hun voedsel vandaan halen

De landbouw verdwijnt uit Nederland en wordt vervangen door voedselproductie met nieuwe technologie?n, geproduceerd door multinationals. Met die toekomstvisie haalde dr. ir. Pieter Vereijken van Plant Research International zich de scepsis op de hals van vertegenwoordigers uit de politiek, landbouworganisaties, biologische landbouw en wetenschap. Dat gebeurde in een discussie die het Maatschappelijk Platform Duurzaam Wageningen op maandag 28 mei organiseerde over een duurzame toekomst van voedselvoorziening, regionaal en wereldwijd. De discussie is actueel nu voorzitter van de SER dr. Herman Wijffels op dinsdag 29 mei zijn rapport heeft gepresenteerd over de toekomst van de veehouderij. Het rapport bepleit het verbieden van transport van dieren over lange afstanden, het afschaffen van veemarkten en het produceren van meer kwaliteit.

Dat laatste is ook wat Monique Veraart wil, de voorzitter van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt: "De landbouw wordt juist minder technologisch. In de toekomst gaan we meer diverse producten van hoge kwaliteit maken, waarmee we gaan scoren op de wereldmarkt." Annie Schreijer, lid van de Tweede Kamer voor het CDA, stoort zich in het scenario van Vereijken vooral aan de rol van multinationals. "We mogen ons platteland niet uitleveren aan de macht en het kapitaal van internationale ondernemingen. We hebben boeren nodig, al was het maar om het landschap in stand te houden." Jan Wieringa, biologisch veehouder en voormalig directeur van platform Biologica, wil wereldwijd een landbouw die grotendeels biologisch is. Dat kan, zegt hij, als er maar subsidie voor komt. "Die zijn er toch ook voor loodvrije benzine?"

Jos Roemaat, voorzitter van GLTO, zei dat de biologische landbouw maar een van de vormen van duurzaamheid is. Er moet volgens hem ook ruimte komen voor multifunctionele landbouw, waarin landbouw gekoppeld is aan natuurbeheer en zorg. Om subsidies daarvoor te mogen geven moet Europa volgens hem op een lijn komen en sterk staan in de handelsonderhandelingen met de Verenigde Staten: "Eindelijk eens het been stijf houden." Landbouweconoom dr. ir. Niek Koning vindt dat prijzenswaardig, maar ziet weinig in een gesubsidieerde landbouw. Wel ziet hij aankomen dat er over 25 jaar een absolute voedselschaarste is in de wereld. "Als we dan de landbouw hebben omgevormd tot een laagproductief gebeuren rondom landschap en toerisme is er een probleem." | J.T.