Nieuws - 10 september 2009

Waar moet de nieuwe PSG-directeur zich hard voor maken?

Ernst van den Ende is benoemd tot directeur van de Plant Sciences Group (PSG). Op welke knelpunten, kansen en managementtaken moet hij zich de komende tijd richten?

0402pag21.jpg
Chris Cuperus, voorzitter OR van PSG:
'PSG staat er financieel goed voor. Dat is belangrijk, maar het hameren op geld dreigt op sommige plekken door te schieten. Ondernemend en zakelijk zijn, is prima, maar dan wel graag met de menselijke maat. Er is een afrekencultuur ontstaan, met controlesystemen. Dat is wennen voor de universiteitsmedewerkers. Iedereen moet zijn declarabele uren halen. Zo niet, dan wordt er druk uitgeoefend. Dat mag, maar het is ook de verantwoordelijkheid van de leidinggevende om gezamenlijk met de medewerkers naar een oplossing te zoeken. Het management heeft vaak oog voor de korte termijn, maar de hoeveelheid onderzoeksopdrachten kan nu eenmaal elk jaar verschillen. Belangrijk voor de nieuwe directeur is dat hij goed blijft motiveren. De medewerkers zijn immers je kapitaal als kennisinstelling. Mijn speerpunt: een betere samenwerking tussen de drie onderdelen en het beter benutten van elkaars kennis.'
Arjan de Visser, onderzoeker bij Erfelijkheidsleer:
'Er is meer aandacht nodig voor fundamenteel onderzoek in Wageningen. De hogere echelons hebben nu opvallend veel aandacht voor de toegepaste kant van het onderzoek. Die toepassing van kennis is belangrijk, maar we zijn ook een academische instelling. Er is een gezonde mix nodig. Universitair medewerkers zijn er niet om geld te verdienen, maar om goed onderwijs en onderzoek te doen. Omdat het geld voor fundamenteel onderzoek is afgenomen, moeten ook wij ons onderzoek goed verpakken en de kansen grijpen. Daar ben ik voor in. Om positie te houden in universitair Nederland en het academisch klimaat hier te stimuleren, heb je fundamenteel onderzoek nodig. Dat moeten de managers vaker benadrukken.'
Freek Bakker, leerstoelgroep Biosystematiek:
'We zijn net verhuisd naar Radix. Goede zaak; een mooie omgeving om beter samen te werken, maar we hebben nu wel minder ruimte voor meer geld. Aan de andere kant zie je de groei van het aantal studenten. Hoe vangen we die groeiende groep studenten straks op? Meer studenten leidt tot meer afstudeervakkers en meer labgebruik. Dat wordt mogelijk een knelpunt. We zijn een relatief kleine leerstoelgroep. Ik hoop dat er ook voor ons voldoende ruimte overblijft voor nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek, voor fundamentele vragen. Ik ga er vanuit dat de nieuwe directeur dit ook zo ziet. Verder hoop ik dat het hem lukt goed contact te houden met de werkvloer.'
Jan-Eelco Jansma, PPO Lelystad:
'Richting medewerkers de persoonlijke, menselijke kant laten zien. Daar heeft het management van PSG de afgelopen jaren dingen laten liggen en daar kan Ernst van den Ende een verschil maken. Ik ken hem goed, hij is een people's manager. Hij is meer van de verbinding, samen de nieuwe tijden tegemoet treden. Dat worden geen gemakkelijke tijden, want we krijgen minder budget van het ministerie van LNV. Een aantal programma's wordt flink gekort. We moeten op zoek naar nieuwe opdrachten, ons netwerk exploreren. Ik verwacht dat Ernst daar open over gaat communiceren en de medewerkers gaat mobiliseren.'
Harro Bouwmeester, hoogleraar Plantenfysiologie:
Het Centre for Biosystems Genomics (CBSG), het topinstituut Groene Genetica, het centrum voor fotosynthese dat onlangs is binnengehaald; dat soort grote initiatieven zijn heel erg belangrijk voor de Wageningse plantenwetenschappen. Ik hoop dat Ernst van den Ende het ook voor elkaar krijgt om dit soort programma's te initiëren. Dat vergt een visie waar het naartoe moet in de plantenwetenschappen en welke behoefte er bestaat bij de beleidsmakers die het geld verdelen. Bino was daar succesvol in, zijn opvolger hopelijk ook. Ten tweede moet Van den Ende zich snel gaan verdiepen in het onderwijs; hoe de plantenwetenschappen zich moeten ontwikkelen en welke verplichtingen dat met zich meebrengt. Hoogleraren en studiecoördinatoren kunnen hem bijpraten.'
Prem Bindraban, directeur ISRIC en onderzoeker Plant Research International:
'Er is een wereld te winnen voor PSG,  we kunnen een grotere rol spelen op de internationale onderzoeksmarkt. Daar spelen onderwerpen als food, feed or fuel en fotosynthese-onderzoek. De nieuwe directeur moet ons werk goed profileren, praten met de Wereldbank en andere financiers, daar ideeën neerleggen. Bij het internationale bodeminstituut ISRIC, waar ik sinds 1 april directeur ben, werken we met bodemkundige kennis aan dezelfde thema's. We kunnen samenwerken en elkaar ondersteunen op de internationale onderzoeksmarkt.'