Nieuws - 1 januari 1970

Waar is ons nest?

Waar is ons nest?

Waar is ons nest?

Wie kan ons vertellen waar ons nest gebleven is? Waar is het struikgewas met alle plekjes waar wij ons thuisvoelden in het groen langs het Spijk? Sinds enkele weken wordt met grof geschut onze natuurlijke omgeving rond het Spijk blijkbaar veranderd in een park. Daarvoor wordt bijna alles wat groeide en bloeide weggehaald. Juist in deze lentetijd, waarin veel dieren broeden en nestelen, is er in onze omgeving veel ellende aangericht

Wij zijn Chico en Guapa, de twee grote witte eenden die sinds enkele jaren wonen op het Spijk. Wij zijn afkomstig van de Ramblas in Barcelona, waar wij zo'n vijf jaar geleden liefdevol geadopteerd zijn door twee Wageningse leerlingen van Pantarijn. Ze hebben ons meegesmokkeld naar Wageningen. Daar kwamen wij in de problemen toen wij volgens hun ouders een bedreiging werden voor hun siertuinen. Ze gaven ons toen op een van de mooiste plekjes van Wageningen een nieuw thuis

Wij zijn voortreffelijk ingeburgerd op het Spijk. Wat wij nu meemaken slaat werkelijk alles. En dat net in het jaar waarin wij voor het eerst kleintjes hebben. Wij hadden goede afspraken met de andere eenden over de kinderopvang en de bescherming van ons kroost tegen alle gevaren. Maar tegenover zoveel geweld als in de laatste weken gepleegd is, staan wij machteloos. Onze drie kinderen hebben het dan ook niet overleefd

Wij lopen nu verdwaasd rond over het Spijk. We zoeken wat voedsel in de tuinen van de bewoners, die ons dat gelukkig niet kwalijk nemen. Vele mededieren trekken weg naar veiliger oorden. Wij vragen ons af wat er in hemelsnaam allemaal gaat gebeuren? Waarom moest zo radicaal alles gerooid worden? Waarom mochten die mooie rododendrons, waar wij vaak een schuilplekje vonden, niet blijven staan? Waarom moest dit zo nodig in het broedseizoen gebeuren? Jarenlang vond de gemeente het goed dat er verontreinigde grond in onze leefomgeving werd opgespaard. Is dit de verantwoorde manier om die grond af te voeren? En is die grond niet vermengd met het toekomstige plantsoentje voor spelende dieren en kinderen? De angst zit er goed in bij de dieren op het Spijk. Van Wim Waterhoen kreeg ik te horen dat enkele dagen terug ook nog mannen in een boot alle losse takken uit het water kwamen halen. Hij had zijn nest gemaakt op twee drijvende takken en was als de dood dat dat eraan moest geloven. Gelukkig bleef hem dit leed bespaard

Wij hopen dat er bij alle toekomstige plannenmakerij wat meer rekening met onze belangen wordt gehouden. Wij weten niet zo goed bij wie wij moeten aankloppen, maar wilden Wageningen graag langs deze weg van onze noodkreet op de hoogte stellen

Namens Chico en Guapa opgeschreven door