Nieuws - 1 januari 1970

WUR-instituten dragen bij aan Phytophthora-plan LTO

WUR-instituten dragen bij aan Phytophthora-plan LTO

WUR-instituten dragen bij aan Phytophthora-plan LTO

Drie WUR-onderzoeksinstellingen zijn in de race om bij te dragen aan het Masterplan Phytophthora, waarmee de land- en tuinbouworganisatie LTO-Nederland het gebruik van bestrijdingsmiddelen tegen de aardappelziekte Phytophthora drastisch wil terugdringen. De telers moeten per hectare aardappelen tien gulden bijdragen

Het plan omvat zowel onderzoek als voorlichting aan boeren en volkstuinders. Voorlichting is hard nodig, want veel kennis over de schimmel is nog niet tot alle boeren doorgedrongen. Maar niet alleen boeren, ook volkstuinders worden in de campagne opgenomen. Daarnaast krijgt het afdekken van afvalhopen hoge prioriteit. De eerste schimmelinfecties verspreiden zich vaak vanuit aardappelplanten op onafgedekte hopen

Al het onderzoek dat op korte termijn de aanpak van de schimmel kan verbeteren, wordt uit de la getrokken. De definitieve beslissing over alle onderdelen van het plan volgt in april. Tot die tijd zijn de onderzoekers nog niet zeker of zij hun onderzoek daadwerkelijk mogen uitvoeren

Het Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en Vollegrondsgroenteteelt (PAV) in Lelystad bekijkt de aardappelteelt onder plastic. Omdat aardappels onder plastic eerder opkomen, kan Phytophthora zich eerder voordoen. Het PAV gaat na wat de oorzaak is en wat voor oplossingen er te bedenken zijn. Mogelijk is fleece-doek een goed alternatief voor plastic. Verder gaat het PAV de bestaande waarschuwingssystemen voor Phytophthora evalueren: hoe werken boeren ermee en wat voor effect hebben ze op het optreden van de ziekte? Daarnaast wil het onderzoeksinstituut nagaan wat de meest efficiƫnte inzet van middelen is. Onderzoeker ir Kees van Loon: De praktijk weet niet altijd wanneer ze welk middel moeten gebruiken. Dat hangt ervan af of de schimmel al aanwezig is op het blad en of het veel voorkomt of nog maar weinig. Volgens Van Loon gaat dit sterk praktijkgerichte onderzoek op het PAV zeker door

Minder zeker is het onderzoek van het Instituut voor Agrobiologisch en Bodemvruchtbaarheidsonderzoek (AB-DLO). Dat wil een biologisch teeltsysteem ontwikkelen. Daarbij willen de onderzoekers een nieuw biologisch middel testen, gemaakt van sinaasappelpitten. LTO vindt dat LNV moet bijdragen aan dit soort onderzoek

Ook het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek (IPO-DLO) heeft nog geen definitieve toestemming. Dit instituut gaat de epidemiologie en de ecologie van bepaalde schimmelsporen onderzoeken. Dit terrein is grotendeels onbekend. Ook gaat het IPO-DLO samen met de Nederlandse aardappelkweekbedrijven de resistente rassen testen op de duurzaamheid van de resistentie tegen Phytophthora. L.N