Nieuws - 7 maart 2019

WUR wil vliegen aan banden leggen

tekst:
Roelof Kleis

Het personeel van WUR vliegt te veel. Voor bestemmingen binnen Europa wordt bovendien nog vaak onnodig het luchtruim gekozen. Dat moet anders.

© Shutterstock

Dat zegt de Raad van Bestuur in de nieuwe Mobiliteitsvisie 2030. Dit decennium zijn het aantal vliegreizen van WUR-personeel, het aantal afgelegde kilometers en de daarmee gepaard gaande uitstoot van broeikasgassen gestegen, terwijl het personeelsbestand is gekrompen. Medewerkers vliegen jaarlijks samen zo’n 1250 keer de wereld rond (50 miljoen kilometer).

2 procent
Volgens de Mobiliteitsvisie gaat daar verandering in komen. De raad van bestuur wil tot aan 2030 jaarlijks 2 procent minderen op de CO2-emissie die voortvloeit uit dienstreizen en woon-werkverkeer. Daarbij richt het vizier zich volgens beleidsmedewerker Erna Maters (Facilitair Bedrijf, maatschappelijk verantwoord ondernemen) met name op het vliegen. ‘2 procent minder uitstoot bereik je alleen maar door minder te gaan vliegen.’

2 procent minder uitstoot bereik je alleen maar door minder te gaan vliegen
Erna Maters, Facilitair Bedrijf, MVO

Minder vliegen binnen Europa, bijvoorbeeld. Het reisbeleid van WUR schrijft voor dat naar Europese steden die goed per trein bereikbaar zijn, zoals Brussel, Parijs en Stuttgart, niet mag worden gevlogen. Maar in de praktijk wordt daar massaal de hand mee gelicht, blijkt uit onderzoek van het Facilitair Bedrijf. In 2017 werden binnen Europa meer dan 660 duizend vermijdbare kilometers gevlogen. Alleen al naar en van Parijs en Stuttgart vonden honderden vluchten plaats.

Vliegkilometers per kenniseenheid in 2017

Toelichting: De ene kenniseenheid is groter dan de andere. SSG spant de kroon, mede door de bijdrage van het Wageningen Centre for Development Innovation (CDI). Bij de omrekening naar CO2-uitstoot is rekening gehouden met het feit dat de emissie varieert per vluchtsoort (regionaal, continentaal of intercontinentaal).

Om het Europese vliegen aan banden te leggen, zou volgens Maters gewerkt kunnen worden met een ‘groene’ en een ‘oranje’ stedenlijst. Op die lijst staan steden die ‘alleen’ dan wel ‘bij voorkeur’ met de trein mogen worden bereisd. De Universiteit Gent hanteert volgens Maters al dergelijke lijsten. ‘De werkgroep Duurzame Mobiliteit is bezig dit zo snel mogelijk te regelen. Ook zou het makkelijker moeten worden om een treinreis te boeken.’

Intercontinentaal
De CO2-uitstoot van die vermijdbare Europese vluchten is overigens gering: 200 ton. Daarmee is krap aan de reductiedoelstelling (2 procent per jaar) voor één jaar te halen. Verdere reductie zal daarom vooral moeten komen uit het terugdringen van de intercontinentale vluchten, die grofweg driekwart van de uitstoot voor hun rekening nemen. De raad van bestuur wil daarom het gebruik van tele- en videoconferencing stimuleren.

Lees ook: