Nieuws - 11 mei 2018

WUR wil instroom buitenlandse studenten niet beperken

tekst:
Linda van der Nat

Universiteiten willen de instroom van internationale studenten kunnen sturen, staat in een nota van universiteitskoepel VSNU. Wageningen begrijpt de wens, maar is zelf tevreden over verhouding buitenlandse en Nederlandse studenten op de universiteit.

© Guy Ackermans

De VSNU, een samenwerkingsverband tussen alle Nederlandse universiteiten, stuurt maandag een internationaliseringsagenda naar minister van Onderwijs Van Engelshoven. Daarin staat dat universiteiten een rem willen kunnen zetten op de instroom van studenten uit het buitenland, meldt NRC. Het totale aantal studenten aan de veertien Nederlandse universiteiten is volgens de krant sinds 2013 met 10 procent gestegen, van 250.000 naar 275.000. Tweederde van de groei komt van buitenlandse bachelor- en masterstudenten.

Volgens woordvoerder van Wageningen University & Research Simon Vink gaat het in de nota van de VSNU om een 'veelheid van vraagstukken over het internationaliseringsbeleid'. 'De toestroom van internationale studenten is daar een van, maar ook de basisfinanciering van onderwijs aan Nederlandse studenten, die achterblijft.'

Vraagstukken
Dat laatste is voor Wageningen ook een probleem, zegt Vink. 'Maar de international classroom is een uitgangspunt van ons onderwijs. De vraagstukken waar WUR zich mee bezighoudt hebben een internationaal karakter en in die context geven wij ook les.' Er zijn echter ook opleidingen en universiteiten die zich richten op de Nederlandse markt en het ontbreekt hen aan instrumenten om de instroom in te sturen, aldus Vink. 'Per instelling of opleiding verschillen de problemen met de instroom van internationale studenten. Wij hebben geen te grote toestroom van internationale studenten; het percentage is al zeker tien jaar stabiel. We ondersteunen de wens die anderen hebben voor een meer genuanceerd en gedifferentieerd internationaliseringsbeleid per instelling of faculteit. De maatregelen zijn nu te generiek.'

WUR telt ongeveer 12.000 studenten, waarvan ongeveer de helft masterstudent is. Van hen is zo'n 40 procent internationaal. Het aantal internationale studenten in de bachelorfase zal vanaf september ook iets groeien, omdat de universiteit voor het eerst vijf bachelors volledig in het Engels aanbiedt.

Lees meer: