Nieuws - 19 oktober 2018

WUR werkt samen met waterschappen

tekst:
Roelof Kleis

Onderzoekers van Wageningen Environmental Research gaan structureel samenwerken met de waterschappen aan waterbeheer in Nederland en elders op de wereld.

De ondertekenaar van de samenwerking Bram de Vos (WUR) en dijkgraaf Hein Pieper (Waterschap Rijn en IJssel). Links minister Van Nieuwenhuizen en rechts rector Arthur Mol.
© Wageningen Unversity & Research

De overeenkomst werd gistermiddag ondertekend tijdens de slotdag van de conferentie Water Science for Impact. In aanwezigheid van de minister voor Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen werden de handtekeningen gezet. Namens Wageningen Environmental Research tekende directeur Bram de Vos.

Blue Deal
Wageningse onderzoekers en studenten kunnen door die samenwerking meedoen aan de zogeheten Blue Deal. Onder die noemer is een twaalfjarig programma opgezet tussen de waterschappen en de ministeries van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat. Doel van die samenwerking is het bieden van hulp, het creëren van kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven en het leren van waterbeheerders elders in de wereld.

‘Wij zijn door de waterschappen uitgenodigd om mee te doen’, zegt Ivo Demmers met enige trots. Hij is programmaleider van Duurzaam Waterbeheer van WUR en een van de organisatoren van de conferentie. Volgens Demmers snijdt het mes aan twee kanten. ‘Hoe kunnen we onze waterkennis effectief overdragen naar het buitenland? Dus hoe kunnen we helpen? Maar aan de andere kant ook: hoe kunnen wij leren van het buitenland om ons op de toekomst voor te bereiden?’

Nieuw is dat de samenwerking nu structureel is met alle waterschappen en dater een gezamenlijk programma wordt opgesteld
Ivo Demmers

Onder de vlag van Blue Deal worden langlopende projecten aangegaan met partners elders in de wereld om overstromingen te voorkomen en mensen van schoon en voldoende drinkwater te voorzien. De inspanningen richten zich op veertig stroomgebieden in de wereld, waar samen 20 miljoen mensen wonen. Wageningen wordt er met name bij gehaald vanwege de brede kijk op de waterproblematiek, waarbij niet alleen naar technologische oplossingen wordt gekeken maar ook naar de maatschappelijke en ecologische aspecten.

Stageplekken
Volgens Demmers wordt er incidenteel al regelmatig samengewerkt met waterschappen. ‘Maar dat is fragmentarisch. Nieuw is dat die samenwerking nu structureel is met alle waterschappen en dat er een gezamenlijk programma wordt opgesteld.’ Voor Wageningse onderzoekers betekent dit dat er stageplekken voor studenten en plaatsen voor promotieonderzoek komen.

Lees meer: