Nieuws - 16 oktober 2018

WUR werkt aan tweede zonnepark

tekst:
Roelof Kleis

In het Binnenveld aan de Dijkgraaf komt mogelijk een zonnepark van 10 hectare. WUR en het bedrijf LC Energy ontwikkelen het plan. Omwonenden en natuurbeschermers zijn fel tegen.

Het gebied aan de Dijkgraaf, ongeveer twee kilometer ten noordwesten van de campus, waar het geplande zonnepark van 10 hectare moet komen. © Leefbaarheid De Kraats en Nergena

Het zonnepark moet komen in de hoek van de Dijkgraaf met de Langesteeg op een stuk grond dat WUR ruim anderhalf jaar geleden kocht. Het gaat om 19 hectare grond die hoort bij boerderij Nergena 21 aan de Langesteeg, net over de gemeentegrens met Ede. De overname van het melkveebedrijf werd destijds een ‘strategisch aankoop’ genoemd. De grond grenst aan proefvelden van WUR.

Windmolens
In plaats van agrarisch proefveld gaat WUR een deel van de grond inzetten voor groene energieopwekking. Volgens woordvoerder Simon Vink draagt WUR daarmee bij aan een maatschappelijke doelstelling. Voor de vergroening van het eigen energiegebruik is het park niet nodig. De windmolens op de terreinen in Lelystad wekken samen al meer groene stroom op dan WUR zelf jaarlijks verbruikt.

zonnepaneel.jpg

In plaats van regulier gebruik als proefveld wil WUR de grond verhuren aan LC Energy. Dit nog jonge bedrijf is een samenwerking van de Britse investeerder Low Carbon (LC) en het advies- en ingenieursbureau Qing van de Wageningse ondernemer Martin Ruiter. LC Energy houdt kantoor in Plus Ultra en zit ook achter de plannen voor een zonnepark van 7 hectare op WUR-grond aan de Haarweg.

Het wordt mogelijk een proefterrein om te onderzoeken of en hoe zonneweides gecombineerd kunnen worden met natuurontwikkeling
Simon Vink, woordvoerder WUR

Woordvoerder Vink wijst er overigens op dat aan de komst van het zonnepark mogelijk ook een experimenteel aspect zit. ‘Het wordt mogelijk een proefterrein om te onderzoeken of en hoe zonneweides gecombineerd kunnen worden met natuurontwikkeling. Dat onderzoek zou dan door ESG worden uitgevoerd. Daarover vinden gesprekken plaats, maar dat is nog in een pril stadium. LC Energy lijkt hier positief tegenover te staan.’

Petitie
De plannen voor een zonnepark in het Binnenveld kunnen op veel weerstand rekenen. Het Comité Verontruste Omwonenden Zonnepark Dijkgraaf heeft een petitie opgesteld tegen de
komst van de zonnepanelen. In de petitie wordt de gemeente Ede opgeroepen niet mee te werken aan de realisatie van het park. De zonnepanelen zouden het open karakter en de natuur van het Binnenveld aantasten. De petitie is al bijna 600 keer ondertekend.