Nieuws - 9 april 2018

WUR stelt 50.000 euro beschikbaar voor campagne tegen stress

tekst:
Kenneth van Zijl

Het bestuur van WUR heeft positief gereageerd op een initiatief van de Student Council om een campagne te starten tegen stress, depressie en burn-out onder studenten. Er is 50.000 euro beschikbaar gesteld.

Eén van de onderdelen van de campagne zal een onderzoek zijn naar de aard en grootte van de psychologisch klachten van WUR-studenten. ‘We weten eigenlijk weinig over wie klachten heeft en wat de oorsprong van die klachten is. Heeft het te maken met huisvesting, met studiedruk, met het internationale karakter van de universiteit? We weten het niet’, zegt Jaap Kerr, lid van de Student Council. ‘Tijdens de introductieronde van onze nieuwe studentenraad in september hebben wij onder andere geluncht met de studentenpsychologen. Die gaven aan dat er veel studenten psychologische hulp vragen. Zo is het idee ontstaan van een campagne vóór welzijn en tegen stress en depressie.’

Met het geld zal WUR verder een publiekscampagne beginnen om het gesprek over depressieve gedachten en burn-out bespreekbaar te maken’, aldus Kerr. Hoe de campagne eruit komt te zien is nog onderwerp van gesprek. Het is de bedoeling dat die van start gaat aan het begin van het nieuwe academisch jaar.

Studiedruk
'Het is een groot onderwerp’, bevestigt Mark Reijerman van de studentenpartij Connect. Hij herkent de uitkomsten van het onderzoek waar Hogeschool Windesheim afgelopen weekeinde mee naar buiten kwam. Daaruit blijkt dat een kwart van de studenten last heeft van depressieve gedachten en burn-out verschijnselen. En bij één op de vijf studenten zou het risico op suïcide aanwezig zijn.

Studiedruk en zorgen over het leven na de studie, blijken belangrijke factoren te zijn die aanleiding zijn voor depressies. Ook wordt de hoge studieschuld genoemd als reden om te somberen over de toekomst.

Zwijgen
‘Onder mijn vrienden die masterstudent zijn of aan een promotie-onderzoek werken komt het veel voor dat ze door stress of burn-out totaal vastlopen. Eén vriend heeft zijn onderzoek moeten staken, omdat hij de stress niet aankon.’ Reijerman ervaart binnen zijn vriendenkring dat het niet makkelijk is om te praten over burn-out. ‘Je gaat niet vertellen dat je je studie niet aankunt. Dat voelt toch als een nederlaag.’

Wachtlijst
WUR heeft vier studentenpsychologen in dienst. Die bieden korte therapieën aan die bestaan uit vier à vijf gesprekken van vijf kwartier. Op dit moment is er een wachtlijst van twee weken. Om de wachtlijst te beperken is in februari begonnen met een dagelijks inloopspreekuur. ‘Dat voorziet echt in een behoefte’, zegt Ineke Leenders, één van de studentenpsychologen. ‘Soms zitten er wel drie of vier studenten te wachten. We hebben maar een uur, dus we kunnen hooguit vier studenten per spreekuur ontvangen.’ Ook zij herkent de tendens die in het onderzoek van Windesheim naar voren komt, al is ze wel geschrokken van het hoge percentage studenten dat zelfmoordrisico loopt.

Weerbare generatie?
Al is Leenders voorzichtig, ze heeft wel een vermoeden wat de oorzaak in toename van stressgevallen en depressieve klachten is. ‘We hebben, denk ik te maken met een nieuwe generatie studenten die wat minder weerbaar is. Alles tot nu toe altijd voor ze geregeld. Op de universiteit moet je veel zelf doen en ondervind je meer weerstand en tegenslag.’

Hoog ambitieniveau
Volgens Leenders is ook het ambitieniveau zo hoog bij sommigen, dat ze daaraan onder doorgaan. ‘Een studie is niet meer genoeg, je moet ook actief zijn in je studentenvereniging, in commissies zitten of een bestuursjaar doen. Op deze manier leggen studenten de lat te hoog.’ Het liefst zouden Leenders en haar collega’s in actie komen in de preventieve fase als er nog geen sprake is van en psychisch probleem, bijvoorbeeld door workshops te geven over hoe je om moet gaan met stress, prestatiedenken en depressie. ‘De meeste studenten komen hier omdat somber zijn. Maar dat heeft niet alleen met de studie te maken. Er kunnen ook in familiesfeer dingen spelen of een relatie die uitgaat’, aldus Leenders.

Meer internationals bij de psycholoog
Overigens benadrukt Leenders dat het percentage studenten dat gebruik maakt van de diensten van de studentenpsychologen al jaren redelijk stabiel is. ‘Ongeveer acht procent van de studentenpopulatie zoekt psychologisch hulp bij ons. Daarbij is er een evenredigheid tussen Nederlandse en buitenlandse studenten. Wat wel opvalt is dat bij het inloopspreekuur het voor 50% internationals betreft. Kennelijk hebben we de drempel voor buitenlandse studenten met de walk in counceling flink verlaagd.’

Lees meer: