Nieuws - 30 mei 2018

WUR-promovendus Thijs Fijen wint Parnassiaprijs

tekst:
Stijn van Gils

Thijs Fijen heeft de Zilveren Parnassia gewonnen. De promovendus bij de leerstoelgroep Plantenecologie en Natuurbeheer kreeg de prijs woensdag uitgereikt. De prijs is bedoeld voor aanstormende onderzoekers die een bijdrage aan de natuurbescherming leveren.

© Stijn van Gils

De prijs, een zilveren beeldje van de parnassiabloem, ging naar Fijen omdat zijn onderzoek de natuurbescherming verder helpt, maar ook vanwege zijn vrijwillige inzet. Zo is Fijen redactielid van het tijdschrift Dutch Birding, is hij een vogelgeluidenexpert en zat hij in het bestuur van de Jeugdbond voor Natuur en Milieustudie (JNM), een vereniging die kampen in de natuur organiseert voor jongeren.

Bijen belangrijk voor oogst
In zijn promotieonderzoek kijkt Fijen naar de effecten van wilde bestuivers, zoals bijen en zweefvliegen, op de zaadopbrengst van prei. Zijn begeleider David Kleijn droeg hem voor aan de jury. ‘Ik ben nog steeds verbaasd dat ik de prijs krijg’, vertelt Fijen. ‘Maar goed, met mijn onderzoek lever ik wel argumenten om de natuur beter te beschermen. We hebben namelijk ontdekt dat het effect van bestuiving zeker zo groot kan zijn als dat van het conventionele beheer van bemesten en bewateren. Aan kunstmest en irrigatie wordt veel geld uitgegeven, terwijl er nauwelijks geld is voor bijvoorbeeld bloemranden die voor meer bijen zorgen.’

Fijen hoopt dat hier verandering in komt en het landschap in de toekomst wel meer aandacht krijgt. Dat zorgt volgens hem niet alleen voor meer bijen en andere insecten en dus een hogere oogst van veel landbouwgewassen, maar ook voor meer vogels. ‘Boeren vinden het nu ook jammer dat ze op de tractor geen veldleeuwerik meer horen.’

Zilveren Parnassia
De Zilveren Parnassia wordt sinds 2015 eens per jaar uitgereikt aan een 'maatschappelijk en geëngageerd jong talent op het gebied van natuuronderzoek, natuurbeheer en natuurbeleving'. De prijs bestaat uit een zilveren speldje en een beeldje dat als wisselbeker fungeert. Beide objecten zijn gemaakt in de vorm van de parnassia; de favoriete plant van Victor Westhoff, één van de grondleggers van het natuurbeheer in Nederland. Het is de tweede keer dat een WUR-promovendus de prijs wint. In 2016 ging de prijs naar Jasper Wubs, die onderzoek doet naar het herstel van heidevelden.