Nieuws - 12 maart 2015

WUR op de kieslijst bij Statenverkiezing (4)

tekst:
Yvonne de Hilster

Bij de Provinciale Statenverkiezing kun je kiezen voor enkele studenten en medewerkers van Wageningen UR. Vandaag spreken we Carina Nieuwenweg (PvdA): 'Waarom is het niet altijd warmetruiendag met de thermostaat op 18 graden?'

De verkiezingen voor de Provinciale Staten roepen weinig geestdrift op bij het grote publiek. Het een 'ver-van-mijn-bed-show' die vooral publiciteit krijgt wanneer politici te veel declareren. Maar is dat wel terecht? De Staten hebben veel invloed op onze leefomgeving en kiezen de Eerste Kamer. Resource vroeg vier kandidaten die bij Wageningen UR werken of studeren waarom ze Kandidaat-Statenlid zijn, wat ze gaan doen en wat ze willen bereiken.

Carina Nieuwenweg, student Moleculaire levenswetenschappen en student-redacteur bij Resource
Staat op plek 10 voor de PvdA

Waarom wil je de provinciale politiek in?
'Ik dacht ook dat provinciale politiek niet sexy was en heel technisch, maar als fractievolger in de gemeenteraad zag ik bijvoorbeeld bij onderwerpen zoals kruispunt de Bornsesteeg of het rondje campus de sterke hand van de provincie. Dit waren ook de onderwerpen waar de inwoners zich veel mee bezig hielden. Politiek gaat over belangen afwegen. De provincie heeft ontzettend veel invloed. Zij kan sturen door te verleiden en aantrekkelijke oplossingen te zoeken waar een gemeente in mee wil gaan.'

Waar ga je je mee bezighouden?
'Dat is nog onduidelijk. Wel merk ik dat er behoefte is aan meer contact tussen PS en de fracties in Ede en Wageningen, daar wil ik graag een rol in spelen. Ook wil ik me gaan bezighouden met bijvoorbeeld Food Valley.'

Wat hoop je de komende vier jaar concreet te bereiken?

'Dat we over vier jaar de tienduizend banen hebben gecreƫerd zoals in ons plan staat, en dat er veel aan duurzaamheid is gedaan. Daar laten we nog veel steken vallen. Waarom is het niet altijd warmetruiendag met de thermostaat op 18 graden, waarom doen we niet meer om studenten duurzamer te laten leven? Ook hoop ik politiek meer onder de aandacht van studenten te brengen.'

En wat wil je voor Wageningen (UR) bereiken?
'Ik kan laten zien dat de stad, bewoners en WUR veel aan elkaar kunnen hebben. Maar ik ga me natuurlijk voor de hele provincie inzetten. We willen mensen bijvoorbeeld met een subsidie verleiden om hun huis te isoleren. Dat verlaagt de energierekening en levert tegelijk banen op.'


Foto: Guy Ackermans