Nieuws - 10 maart 2015

WUR op de kieslijst bij Statenverkiezing (2)

tekst:
Yvonne de Hilster

Bij de Provinciale Statenverkiezing kun je kiezen voor enkele studenten en medewerkers van Wageningen UR. Vandaag spreken we Bastiaan Meerburg (VVD): 'Als VVD hebben we goede stappen gezet om de economische groei in Gelderland te bevorderen.'

De verkiezingen voor de Provinciale Staten roepen weinig geestdrift op bij het grote publiek. Het een 'ver-van-mijn-bed-show' die vooral publiciteit krijgt wanneer politici te veel declareren. Maar is dat wel terecht? De Staten hebben veel invloed op onze leefomgeving en kiezen de Eerste Kamer. Resource vroeg vier kandidaten die bij Wageningen UR werken of studeren waarom ze kandidaat-Statenlid zijn, wat ze gaan doen en wat ze willen bereiken. 

Vandaag: Bastiaan Meerburg, plaagdierexpert en afdelingshoofd Veehouderij en omgeving bij Livestock Research
Staat op plek 8 voor de VVD

Waarom wil je de provinciale politiek in?

'Ik heb mijn raadslidmaatschap opgezegd toen ik vier jaar geleden in de Provinciale Staten werd gekozen. Dubbellidmaatschap mag niet in de VVD en ik verkoos ruimtelijk ordeningskwesties boven de spreekwoordelijke losse stoeptegel. Graag teken ik bij. Als VVD hebben we goede stappen gezet om de economische groei in Gelderland te bevorderen, die koers wil ik graag vasthouden. En voor een fractie zijn mensen met dossierkennis belangrijk.'

Waar ga je je mee bezighouden?

'Ik was de afgelopen periode woordvoerder landbouw en natuur. Gezien mijn Wageningse achtergrond was ik daar in de fractie een logische kandidaat voor. Daarnaast was ik vice-fractievoorzitter.'

Wat hoop je de komende vier jaar concreet te bereiken?

'Ik ga mijn best doen om de focus van de provincie op mobiliteit en bereikbaarheid te houden, die zijn belangrijk voor de doelstellingen van Food Valley en de economische ontwikkeling in de provincie. Op mijn website (bastiaanmeerburg.nl) kun je vinden wat ik de afgelopen jaren heb bereikt. Ik laat graag zien dat je in de politiek concreet wat voor mensen kunt betekenen en hoop dat dit het imago van de politiek ten goede komt.'

En wat wil je voor Wageningen (UR) bereiken?

'In 2012 heb ik met een amendement bijvoorbeeld bereikt dat het Bevrijdingsdefilé nog steeds Gelderse subsidie krijgt, ik heb de bereikbaarheid van Wageningen Campus op de provinciale agenda gekregen, en me verzet tegen de windmolens aan de Rijn. Maar ik zit er niet alleen voor Wageningen, ik had ook aandacht voor beperkingen voor het bedrijfsleven in de omgeving van Natura 2000-gebieden, eerlijker vergoedingen voor ganzenschade en kwesties als landgoed Biljoen dat subsidie kreeg en nu weer terugbetaalt.'


Foto: Guy Ackermans