Nieuws - 12 maart 2015

WUR-onderzoekers duiken in de waterschappen

tekst:
Rob Ramaker

De waterschappen staan bekend als de meest saaie en onzichtbare bestuurslaag. Onzin, vinden twee kandidaten die bij Wageningen UR werken. Mensen met een missie werken hier aan bijvoorbeeld het opvangen van klimaatverandering.

Foto: PvdA-lijsttrekker Gerard Nieuwenhuis (links) en Water natuurlijk-kandidaat Cees Kwakernaak (rechts)

Kom bij Gerard Nieuwenhuis, manager informatiebeleid van Wageningen UR, niet aan met het verhaal dat de waterschapspolitiek saai is. Zijn afgelopen periode in het bestuur van waterschap Rivierenland (onder de Rijn) was een stuk interessanter dan zijn periode in de gemeenteraad. ‘Geen politiek gehakketak maar taakgericht werken aan waterbeheer en –veiligheid.’ Bovendien gaat het ergens om. Rivierenland heeft een begroting van een kleine tweehonderd miljoen euro.

Op 18 maart valt er dan ook zeker wat te kiezen, zegt Nieuwenhuis. Als lijsttrekker van de PvdA wil hij het waterschap een sociaal gezicht geven. Bij het personeels- en inkoopbeleid moeten kansen worden geboden aan mensen ‘op afstand van de arbeidsmarkt’. Verder wil hij de hoogte van de waterschapsbelasting in toom houden en meer aandacht voor waterbeheer in steden. Hij hoopt de komende periode sowieso meer invloed te krijgen. ‘Afgelopen tijd zat de PvdA niet in de coalitie’, zegt Nieuwenhuis, ‘maar in de komende periode zouden we graag een lid van het College van Dijkgraaf en Heemraden leveren.’

Geen politiek gehakketak
Gerard Nieuwenhuis

Verkiesbare WUR-medewerkers zien de waterschappen bij uitstek als een plek om hun kennis in de praktijk te brengen. Zo houdt Cees Kwakernaak, DLO-onderzoeker bij Alterra, zich in zijn dagelijks werk bezig met water, en dan vooral de kaderrichtlijn water. Deze Europese regel streeft naar een verbetering van de waterkwaliteit. Maar hij staat ook op nummer 6 voor Water natuurlijk in het waterschap Vallei en Veluwe (boven de Rijn).

Het wordt voor Kwakernaak spannend of hij een zetel krijgt. Zijn partij bezet nu slechts vijf zetels. Als hij verkozen wordt, hoopt hij te ‘zorgen voor een betere waterkwaliteit.’ Ook wil hij het waterschap bewegen om vaker te kiezen voor natuurlijk oplossingen. Als er voorheen een probleem gingen ingenieurs meteen aan de slag voor een technologische oplossing, dat kan misschien anders. ‘Bovendien wil ik de omgeving gaan voorbereiden op de extremen – droog en nat – die zullen optreden door klimaatverandering.’

Wil je lezen over de zin en onzin van de waterschapverkiezingen. Pak dan de papieren Resource nummer 14 overal op Wageningen UR uit de bakken.