Nieuws - 19 april 2018

WUR mag innovatiepark in Beijing vormgeven

tekst:
Albert Sikkema

WUR is gevraagd samen met Chinese partners een innovatiecampus voor kwalitatief hoogwaardig voedsel en duurzame landbouw te ontwikkelen in Beijing. Tijdens de handelsmissie naar China besprak rector Arthur Mol dit plan vorige week met de burgemeester van Beijing. Wat houdt de samenwerking in?

Mol en Chen schudden elkaar de hand ©Vincent Koperdraat

De plannen zijn nog in een pril stadium, benadrukt Mol. Vermoedelijk wordt er een innovatiepark ontwikkeld, 60 kilometer ten oosten van het centrum van de hoofdstad, waar de China Agricultural University (CAU), onderzoeksinstituten, voedingsbedrijven en proefbedrijven gaan samenwerken. Daarbij zijn de Chinese partners erg gecharmeerd van de Dairy Campus en het tuinbouwinnovatiecentrum in Bleiswijk van WUR. Daarom vroeg burgemeester Chen Jining aan WUR om het plan te ontwikkelen voor dit innovatiepark.

Milieu
Burgemeester Chen wil met name de kwaliteit van het voedsel rond de hoofdstad verbeteren en dit combineren met milieubescherming en recreatie in het buitengebied, legt Mol uit. Hij kent de burgemeester van Beijing al langer, want ze werkten samen toen Chen nog hoogleraar Milieusysteemanalyse was op Tsinghua University. ‘Hij heeft een goede naam onder milieuwetenschappers in China en heeft zich als milieuminister ingezet voor milieubescherming.’

Niet investeren
‘Ik vind het eervol dat ze ons vragen om dit te ontwikkelen’, zegt Mol. WUR gaat voorstellen maken welke partijen elkaar kunnen versterken in het innovatiepark. Daar rollen mogelijk onderzoeksprojecten uit. Maar WUR gaat niet in het park investeren. ‘Onze Chinese counterparts moeten het park ontwikkelen en bedrijven erbij vragen. We willen geen Gronings model.’ Daarmee doelt de rector op de afgeblazen investering van de Rijksuniversiteit Groningen in de campus in Yantai in China. WUR wil geen eigen buitenlandse vestigingen ontwikkelen, maar wel samenwerken in het buitenland.  

Voedselproductie
Zes jaar geleden wilde WUR ook samenwerking met Beijing. De toenmalige bestuursvoorzitter Aalt Dijkhuizen tekende een MoU (memorandum of understanding) met de vorige burgemeester van Beijing om de voedselproductie rond de Chinese hoofdstad te verbeteren en te vergroten. De burgemeester wilde de stad meer zelfvoorzienend maken en wilde, met Wageningse kennis, moderne tuinbouw- en pluimveecentra rond Beijing laten ontwikkelen. Het ging om onderzoek- en innovatiecontracten ter waarde van 25 a 30 miljoen euro.

Counterpart
Maar die contracten kwamen er nooit, stelt Xiaoyong Zhang, manager Internationale Samenwerking van WUR in China. Wat toen ontbrak, was een Chinese counterpart die de innovatiecentra kon ontwikkelen en bouwen. ‘Je hebt een organisatie nodig die eigenaar is van het project’, zegt Zhang.

Bezoek
WUR wil dus niet alleen plannen maken hoe een circulaire landbouw met kwaliteitsproducten en recreatie kan ontstaan rond Beijing, maar ook helderheid over praktische zaken als: welke partijen zijn eigenaar van het innovatiepark en hoe gaat Beijing betalen voor de Wageningse kennis? Zhang hoopt dat ook deze praktische kwesties zijn opgelost voordat burgemeester Chen dit najaar een bezoek brengt aan Wageningen. Het is de bedoeling dat Chen en Mol dan concrete afspraken maken.