Nieuws - 29 juni 2016

WUR-keurmerken jubileren

tekst:
Roelof Kleis

Wepal en Quasimeme, twee organisaties van Wageningen UR voor de kwaliteitscontrole van laboratoria, vieren donderdag een jubileum. Wepal bestaat 60 jaar, Quasimeme 25 jaar.

Beide organisaties voeren zogeheten ringonderzoeken uit. Dat wil zeggen dat ze monsters rondsturen die de deelnemende analytische laboratoria moeten onderzoeken op de samenstelling. Laboratoria die teveel van de gemiddelde waarden afwijken, krijgen een aantekening die je kunt zien als een 'gele kaart'. Wepal doet dat voor bodem-, gewas-, mest- en biomassamonsters, Quasimeme voor monsters van oceaanwater, schaaldieren, vissen en sedimenten.

De beide Wageningse organisaties zetten daarmee samen de standaard voor de kwaliteit van onderzoekslaboratoria. Er zijn wereldwijd 800 laboratoria aangesloten. Wepal en Quasimeme zijn ondergebracht op Nergena aan de Bornsesteeg. De twee werken sinds vijf jaar intensief samen. Het feestje vindt donderdag op Nergena (einde Bornsesteeg) plaats met alle betrokkenen van Wageningen UR.

Daar onthult directeur Bram de Vos van ESG, waar de twee organisaties onder vallen, een glas-in-lood raam met het nieuwe logo dat die samenwerking illustreert. Bij Wepal en Quasimeme zijn twaalf medewerkers al of niet parttime betrokken.