Nieuws - 27 juni 2017

WUR gaat watertechnologie demonstreren in Libanon

tekst:
Albert Sikkema

Samen met Libanese partners gaan Wageningse onderzoekers technieken introduceren waarmee de Libanese landbouw efficiënter kan omgaan met water en nutriënten. Het project ging afgelopen week officieel van start.

Druiventeelt in de Bekaa-vallei in Libanon, ©Wikimedia

Belangrijkste doel van het project is versterking van de water- en landbouwsector in Libanon, waarbij zorgvuldiger wordt omgegaan met het schaarse water. Daarin werkt de WUR samen met de Amsterdamse organisatie Wereld Waternet en adviesbureau Acacia Water. Terwijl die partners zich vooral richten op waterkwaliteit, grondwater en waterbestuur, kijkt de WUR naar het waterverbruik in de landbouw, vertelt Herco Jansen, projectleider vanuit WUR. ‘We gaan samenwerken met verschillende bedrijven en groepen boeren en voeren samen met hen demonstratieprojecten uit. Zo gaan we aan de lokale omstandigheden aangepaste kassen introduceren en specifieke irrigatieadviezen geven.

Klimaatzones
De Wageningse inbreng moet ertoe leiden dat de boeren het beschikbare water efficiënter gebruiken en tegelijkertijd de productie verhogen. Jansen gaat het onderzoek uitvoeren voor verschillende landbouwsystemen, van kleinschalige boeren tot grote bedrijven, in verschillende klimaatzones in Libanon. Doel is om innovaties in de Libanese landbouwsector te stimuleren, waardoor deze duurzamer wordt en bijdraagt aan de werkgelegenheid.

Vluchtelingen
Het waterproject is onderdeel van een groter programma van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken om Libanon te ondersteunen bij de opvang van Syrische vluchtelingen. De oorlog in Syrië heeft grote effecten gehad voor buurland Libanon. Ruim anderhalf miljoen Syrische vluchtelingen hebben onderdak gevonden in Libanon. Terwijl de vraag naar voedsel toeneemt, kampt de Libanese landbouw met relatief lage opbrengsten. Het land moet steeds meer voedsel importeren. Vanwege zijn grote kennis van water en landbouw helpt het Nederlandse consortium met WUR de Libanese overheid daarbij. Het project duurt twee jaar en heeft een budget van 5 miljoen euro.