Wetenschap - 18 februari 2020

WUR gaat samenwerken met Rijksuniversiteit Groningen

tekst:
Albert Sikkema

WUR en Rijksuniversiteit Groningen (RUG) gaan samenwerken op het gebied van natuur-inclusieve kringlooplandbouw in Noord-Nederland. Zo’n tachtig onderzoekers uit Groningen en Wageningen werken op dit moment ideeën voor gezamenlijk onderzoek uit.

Grutto-onderzoeker Theunis Piersma is een mogelijke onderzoekpartner ©UKrant

Noord-Nederland is door het ministerie van LNV aangewezen als experimenteergebied voor natuur-inclusieve landbouw. WUR wil dit landbouwtype ontwikkelen en zoekt partners, zegt directeur Martin Scholten van WUR. De Groningse universiteit ligt voor de hand als samenwerkingspartner: de RUG wil zich positioneren als Universiteit van het Noorden, zegt de Groningse bestuursvoorzitter Jouke de Vries. De RUG heeft al een campus in Leeuwarden en denkt na over vestigingen in Drachten, Delfzijl en Emmen. Samen met Wageningen kan Groningen de landbouwtransitie in de noordelijke provincies vormgeven, zegt De Vries.

Kennis delen
Afgelopen najaar bespraken onderzoekers van WUR en RUG de samenwerking tijdens een seminar in Leeuwarden: de Groningse ecoloog Theunis Piersma gaat mogelijk samenwerken met de Wageningse ecoloog David Kleijn op het gebied van biodiversiteit en weidevogelbeheer, terwijl de hoogleraren Dirk Strijker (RUG) en Katrien Termeer (WUR) elkaar mogelijk treffen op het gebied van governance en plattelandsontwikkeling. WUR-directeur Scholten verwacht veel inbreng van de Groninger ecologen en ruimtelijke planvormers, terwijl RuG-bestuurder De Vries vooral de Wageningse landbouwkennis wil benutten.

Verdienmodellen
De twee universiteiten inventariseren momenteel de meerwaarde van samenwerking op vijf onderzoekthema’s. Het gaat om verdienmodellen, landschapstransities, biodiversiteit en verlaging klimaatimpact ten behoeve van een natuur-inclusieve kringlooplandbouw. Ook willen WUR en RUG samen de connectie tussen stad en platteland, tussen burger en boer, tussen producent en consument onderzoeken.

Avebe
De kennisinstellingen willen daarbij samenwerken met partijen als Friesland Campina, A-ware, Avebe, Cosun, Agrifirm, Staatsbosbeheer, de waterschappen, Natuurmonumenten, Boerennatuur en LTO in Noord-Nederland. Zo willen ze een bijdrage leveren aan het Realisatieplan Kringlooplandbouw, de Agroagenda Noord Nederland en de Regio Deals in Noord-Nederland.

Eind deze maand moeten de eerste gezamenlijke onderzoeksplannen ruwweg klaar zijn, zeggen De Vries en Scholten. Met die plannen gaan WUR en RUG samen financiering zoeken en mogelijk ook eigen middelen inbrengen. ‘De vraagstukken zijn complex en vragen om een integrale systeemgerichte benadering die we alleen samen kunnen realiseren’, zegt Scholten.

Samenwerken
Als de samenwerking bevalt, kunnen Groningen en Wageningen mogelijk op meer gebieden samenwerken, denken de twee bestuurders. Scholten denkt aan het mariene onderzoek, De Vries ziet samenwerking op het gebied van voeding en gezondheid zitten. Waarom willen de Nederlandse universiteiten opeens heel veel met elkaar samenwerken? De Vries: ‘Als we de concurrentie met het buitenland willen bijhouden, moeten we meer samenwerken. Bovendien zijn de huidige universitaire bestuurders meer geneigd tot samenwerking.’