Nieuws - 2 december 2019

WUR gaat op cursus integriteit

tekst:
Roelof Kleis

WUR gaat meer werk maken van integriteit. Er komen workshops voor medewerkers en lesmodules voor studenten over integriteit in werk en studie.

© WUR

Eén van de aanleidingen voor die extra aandacht voor integriteit is de nieuwe gedragscode voor wetenschappers, die een jaar geleden van kracht werd. De code telt 61 normen waarin integer wetenschappelijk handelen is vastgelegd. WUR heeft daarnaast een eigen algemene integriteitscode. ‘Maar met die codes alleen, red je het niet’, zegt rector magnificus Arthur Mol. ‘Integriteit is mensenwerk. We moeten er actief mee aan de slag.’

Grijs gebied
Concreet betekent dit dat een flink deel van de medewerkers op cursus zal gaan bij de nieuwe medewerker integriteit Astrid Mars. Zowel voor leidinggevenden als medewerkers zijn workshops ontwikkeld, waarin aan de hand van concrete situaties met elkaar wordt gesproken over integriteit en groepscultuur. ‘De codes zijn duidelijk’, zegt Mars. ‘Maar er is altijd een grijs gebied, waar dingen met elkaar in strijd kunnen komen. Dan is het belangrijk dat er een goed afgewogen besluit wordt genomen. En dat kan eigenlijk alleen maar door daarover met elkaar in gesprek  te gaan.’

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Workshop
Wie alvast kennis wil maken met de workshop integriteit en cursusleider Astrid Mars kan vandaag en volgende week maandag in Impulse terecht. In het kader van de
landelijke week van de integriteit worden in de speakers corner korte interactieve workshops gedaan. De start is om 12.30 uur. De nieuwe brochure over integriteit wordt ook gepresenteerd. De activiteiten vormen de start van de nieuwe campagne integriteit: ‘Het juiste doen, zelfs als niemand kijkt’

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  

Zo’n gesprek kan best confronterend zijn, zegt Mars. Ze heeft de workshops al met diverse groepen uitgetest. ‘Dan blijkt bijvoorbeeld dat anderen heel anders denken over dingen die jij altijd op een bepaalde manier hebt gedaan. Maar ik merk ook dat zo’n gesprek nieuwe inzichten bij elkaar tot stand kan brengen, waarbij er uiteindelijk toch een vorm van consensus ontstaat. Eén van de groepen zei zelfs: dit moeten we vaker gaan doen. Dit gaan we op de agenda zetten.’

Zorg dat je voorbereid bent, als je bijvoorbeeld op een oneigenlijke manier onder druk wordt gezet door een opdrachtgever
Astrid Mars

En dat is volgens Mars precies de bedoeling. ‘De boodschap is dat we dit soort dingen blijvend met elkaar moeten bespreken. Zorg dat je voorbereid bent, als je bijvoorbeeld op een oneigenlijke manier onder druk wordt gezet door een opdrachtgever. Dat je weet hoe je daar mee moet omgaan.’ Medewerkers vinden het volgens Mol niet makkelijk om in dergelijke gevallen de juiste afwegingen te maken. ‘Ik was laatst bij de opening van een heidag van een van de onderzoeksinstituten. Van de zes vragen die me werden gesteld, gingen er drie over opdrachtgevers die de uitkomst van onderzoek proberen te sturen.’

Geen verplichting
Wie op cursus gaat, wordt bepaald door de directeuren van de kenniseenheden. De rvb legt geen verplichting op. Volgens Mol werkt dat niet in een organisatie als WUR. ‘Wij vinden dat de kenniseenheden verantwoordelijk zijn voor de implementatie van het integriteitsbeleid bij de medewerkers. En voor de promovendi zijn dat de Graduate Schools.’ Maar vrijblijvend is het zeker niet, vindt Mol. ‘Medewerkers en PhD’s hebben bij hun aanstelling hun handtekening gezet onder de integriteitscodes. Als rvb faciliteren we dat iedereen zo’n workshop kan volgen, maar verplichten werkt naar mijn idee niet. De verantwoordelijkheid voor integer gedrag ligt uiteindelijk bij het individu.’

De verantwoordelijkheid voor integer gedrag ligt uiteindelijk bij het individu
Arthur Mol

Behalve medewerkers krijgen ook studenten met de extra aandacht voor integriteit te maken. Volgens Mol krijgen zowel bachelors als masters komende studiejaar verplichte modules over ethiek en integriteit van wetenschap. ‘Daarbij worden in het programma ook omgangsvormen aangestipt. En met de Graduate Schools is afgesproken dat wetenschappelijke integriteit wordt opgenomen in het verplichte deel van het onderwijsprogramma voor promovendi.’