Nieuws - 6 maart 2017

WUR gaat meer doen voor vluchtelingen

tekst:
Linda van der Nat

Wageningen University & Research gaat investeren in vluchtelingstudenten en -onderzoekers. De raad van bestuur heeft dit besloten naar aanleiding van een initiatief van de Christelijke Studenten Fractie (CSF).

Maryam Amini uit Iran haalde in 2011 haar masterdiploma Plant biotechnology aan WUR
(foto Guy Ackermans)

Studentenraadspartij CSF vindt dat een universiteit een maatschappelijke rol heeft en onder meer moet bijdragen aan toekomstperspectief voor vluchtelingen. ‘De universiteit is meer dan alleen een onderwijsinstelling’, aldus oud-Studentenraadslid Wiard Ligterink van de CSF. ‘Daarom hebben we er vorig jaar bij de universiteit op aangedrongen om beleid hiervoor op te stellen.’ De CSF-leden vond een welwillend oor bij de raad van bestuur en er werd een werkgroep opgericht. Krap een jaar later ligt er een beleid dat hun stoutste dromen overtreft, zegt huidig CSF-studentenraadslid Ties Terlouw.

Donatie
‘De universiteit hervat haar jaarlijkse donatie van 5000 euro aan het fonds voor vluchtelingstudenten UAF. Die was in 2010 om onbekende redenen stopgezet’, aldus Terlouw. De universiteit gaat daarnaast meer hoogopgeleide vluchtelingen een plek en begeleiding geven. Momenteel studeren er vijf vluchtelingstudenten aan WUR, dat wil de universiteit uitbreiden naar mogelijk tien studenten. Ook wordt er een pilot gestart om te kijken of deelname aan een beperkt aantal reguliere vakken mogelijk is voor vluchtelingen met en zonder status. Ten slotte wil de universiteit Studium Generale, WURTalks, Science talks en OneWorldWeek gebruiken om WUR onder vluchtelingen te promoten.

Voor deze pilot laat de universiteit zich onder meer inspireren door het programma InclUUsion van de Universiteit Utrecht. Op initiatief van twee PhD-studenten openden daar meer dan zeventig vakcoördinatoren Engelstalige bachelors voor vluchtelingen. Tot nog toe hebben tachtig vluchtelingen zich voor deze vakken aangemeld en de eerste twintig zijn dit semester begonnen met de lessen. De vluchtelingen worden ingeschreven als contractstudent en krijgen na afloop een certificaat.

Niets dan lof
Via lidmaatschap van het internationale programma Scholars at Risk gaat de universiteit ook geld vrijmaken om twee vluchtelingonderzoekers een plek te geven bij Wageningse leerstoelgroepen. Daarnaast zal de universiteit directer gaan communiceren met de afdeling Human Resources (HR) en gemeentes over stageplekken of traineeships voor statushouders.

‘We hebben niets dan lof voor het plan dat er nu ligt’, zegt Ligterink. ‘We hadden in 2016 een balletje opgegooid, maar nooit verwacht dat de universiteit met zo’n breed plan zou komen. Dat is ontzettend mooi.’ Terlouw heeft maar een klein puntje van kritiek. ‘Er staat niet in vanaf wanneer de universiteit dit beleid gaat doorvoeren. Daar ligt een mooie rol voor de Studentenraad, om de raad van bestuur regelmatig te vragen: hoe staat het ermee?’

Lees ook: