Nieuws - 25 januari 2019

WUR gaat ecologische kennis delen met groen onderwijs

tekst:
Albert Sikkema

Het groen onderwijs gaat meer aandacht besteden aan natuur-inclusieve landbouw in haar lesprogramma’s. WUR gaat samen met de universiteiten in Utrecht en Groningen ecologische kennis aandragen voor kringlooplandbouw in het onderwijsaanbod.

© Marte Hofsteenge

Dat maakte landbouwminister Carola Schouten op 16 januari bekend. Drie ministeries ondertekenden met WUR, de vier agrarische hogescholen, de agrarische onderwijscentra (aoc’s), de organisatie voor jonge boeren NAJK en de provincies de ‘Green Deal Natuur-inclusieve Landbouw in het Groen Onderwijs’. Doel is dat natuur-inclusief denken en handelen, waarbij de natuur wordt benut op en rond het boerenbedrijf, een vast onderdeel wordt van het lesprogramma.

‘Om de beweging naar andere vormen van landbouw te realiseren is niet alleen een transitie in de landbouwsector zelf nodig, maar ook een transitie in het groene onderwijs en de manier waarop we de ondernemers en boeren van de toekomst opleiden', aldus minister Schouten bij de ondertekening van de Green Deal. Ze ziet de deal als de eerste concrete uitwerking van de kringloopvisie van haar ministerie. De ecologische kennis moet niet alleen bij studenten en scholieren terechtkomen, maar ook bij boeren en hun adviseurs.

Transitie
WUR gaat geen nieuwe vakken of minors ontwikkelen op gebied van natuur-inclusieve landbouw, zegt Frank Bakema, onderwijsmanager van WUR. ‘De kennis is aanwezig, we leggen de nadruk op kennisdoorstroming naar het groene onderwijs.’ Zo komt er een Onderwijscirkel Natuur-inclusieve Landbouw met docenten uit het groen onderwijs die gaan overleggen over kennisontwikkeling, docentscholing en onderwijsontwikkeling. De leerstoelgroepen Farming Systems Ecology en Forest & Nature Policy gaan kennis en projecten aandragen, net als de Proeftuin Agro-ecologie van WUR in Lelystad. Ook de universiteiten in Utrecht en Groningen gaan hun kennis over ecosysteemdiensten in de landbouw delen.

De studenten kunnen ook zelf aan de slag met de transitie naar een natuur-inclusieve kringlooplandbouw in Nederland, want de minister had vorig jaar al een Impactprijsvraag Groen Onderwijs uitgeschreven. Die werd op 16 januari uitgedeeld bij de presentatie van de Green Deal. Het Wageningse project Bio-Dyeing won de prijsvraag ter waarde van 2.500 euro. In dit project gebruikten de studenten bacteriën om textiel op natuurlijke wijze te kleuren, zodat veel giftige afvalstoffen in de kledingindustrie kunnen worden voorkomen. Dit onderwijsproject is ontstaan in het vak Academic Consultancy Training van de universiteit, waarbij studenten in multidisciplinaire teams aan de slag gaan met opdrachten van bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties.

Wekelijks het laatste nieuws ontvangen over studeren en werken bij WUR? Schrijf je dan nu in voor de Resource nieuwsbrief