Nieuws - 22 januari 2018

WUR-econoom: ‘Pulsvissers hebben weinig opties’

tekst:
Tessa Louwerens

Het Europees parlement heeft ingestemd met een verbod op de pulsvisserij. Als dit er inderdaad komt, krijgen Nederlandse vissers het heel zwaar, vertelt Arie Mol van Wageningen Economic Research. Een terugkeer naar de inefficiënte boomkorvisserij is nauwelijks realistisch. ‘Het is de vraag of banken dat willen financieren.’

© Shutterstock

Waarom is pulsvissen zo belangrijk voor Nederland?
‘Pulsvisserij is in Europese wateren verboden, maar een deel van de vloot heeft ontheffing gekregen. Zo'n 30 procent, ruim tachtig schepen van de Nederlandse kottervloot, vist met het pulstuig. Een voordeel van deze methode is de brandstofbesparing. In de traditionele boomkorvisserij verbruikt een grote kotter namelijk 30 duizend tot 40 duizend liter gasolie per week, in de pulsvisserij is dat ongeveer de helft. Bij een hoge olieprijs kan dat het verschil maken tussen winst of verlies. Het voortbestaan van veel visserijbedrijven wordt dan bedreigd. Nederlandse vissers hebben de afgelopen jaren 25 tot 30 miljoen euro geïnvesteerd in de nieuwe technologie. Die investeringen dreigen nu te verdampen.’

Wat is het alternatief?
‘De kottersector heeft in de jaren voorafgaand aan de invoering van pulsvissen verlies geleden of slechts kleine winsten geboekt. Pulsvisserij was de redding voor de bedrijven die werden ingeloot en in aanmerking kwamen voor een ontheffing. Als het verbod er komt, dan moeten vissers stoppen met een methode waarmee efficiënt vis gevangen kan worden en die kostenbesparend is. Ze moeten gaan investeren in een minder effectieve techniek. Teruggaan naar boomkorvisserij lijkt één van de weinige opties. Maar deze methode is duur en het is de vraag of banken het willen financieren, vanwege het slechte imago en slechtere verdienmodel. De boomkor is bovendien een stuk zwaarder dan het pulstuig en dat vergt veel van de relatief oude schepen. De onderhouds- en reparatiekosten zullen flink stijgen.’

Arie Mol van Wageningen Economic Research, ©Anneke Grinwis uit Ouddorp
Arie Mol van Wageningen Economic Research, ©Anneke Grinwis uit Ouddorp

Onder meer de Fransen zijn fel tegen pulsvissen. Volgens hen is het schadelijk voor het milieu en vissen de pulsvissers de zee leeg. Hebben ze gelijk?
‘Wageningen Marine Research doet onderzoek naar de langetermijneffecten van pulsvissen. De voorlopige conclusies zijn positief. Tegenstanders willen dat eerst wordt bewezen dat het geen nadelige effecten heeft, maar bewijzen dat iets er niet is, blijft moeilijk. De bewering dat de zee wordt leeggevist, klopt niet. Ook Nederlandse vissers moeten zich gewoon aan hun quotum houden. De methode die ze gebruiken heeft daar geen invloed op. Wel is het zo dat Nederlandse vissers een hoog tongquotum hebben. Pulsvissen is bij uitstek geschikt om tong te vangen, dus kunnen Nederlandse vissers efficiënter vissen. Frankrijk is minder gericht op de tongvisserij en Franse vissers hebben niet geïnvesteerd in pulstuigen. Het is jammer dat nu op deze manier een innovatie wordt stilgezet.’

Lees ook: