Nieuws - 12 april 2018

WUR-docent krijgt Comeniusbeurs

tekst:
Kenneth van Zijl

Thomas Lans, docent bij Educatie- en Competentiestudies, heeft een Comenius Teaching Fellow-beurs ontvangen van 50.000 euro voor zijn vernieuwende ideeën rond het onderwijsprogramma 'Entrepreneurship in emerging economies' .

Foto: Thomas Lans

De Comenius Teaching Fellow-beurzen zijn ingesteld door NWO en worden sinds 2017 uitgereikt aan docenten die hun vernieuwende onderwijsvisies in de praktijk willen brengen. Het gaat om kortlopende onderwijsprojecten op hogescholen en universiteiten. Dit jaar zijn er 46 beurzen uitgereikt. Eén van de gelukkigen is Thomas Lang, universitair docent Entrepreneurship. Hij ontwikkelde een innovatief onderwijsprogramma dat zich richt op ondernerschap in ontwikkelingslanden.

In de mastertrack Entrepreneurship van WUR kunnen studenten van verschillende opleidingen ondernemerschap ervaren en wat het betekent om een bedrijf te starten. Het programma is nu vooral geënt op westers georiënteerde culturen en bedrijven. Maar de studenten die het programma volgen zijn zowel van westerse als niet-westerse afkomst.

‘De studenten die de mastertrack Enterpreneurship volgen, komen uit alle delen van de wereld’, zegt Lans, die de toekenning van de beurs nog niet echt gevierd heeft. ‘En in landen met opkomende economieën, zoals landen in midden-Afrika, heerst een heel ander ondernemingsklimaat. Dus het zou fijn zijn als je studenten, die teruggaan naar hun land van herkomst, met de juiste theorieën, tools en ervaringen op pad stuurt. Je moet kijken naar de lokale context. Hoe werken netwerken, welke sociale issues spelen een rol bij het ondernemen. En hoe zit het legal system in elkaar.’

Storytelling
Het programma dat Lans wil introduceren omvat verschillende leeractiviteiten voor de studenten, die uit alle delen van de wereld komen. ‘We gaan storytelling introduceren in de mastertrack’, zegt Lans. ‘Verhalen van ondernemers en ondernemingen uit ontwikkelingslanden worden geanalyseerd door de studenten. Uit onderzoek blijkt dat verhalen uit de mond van ondernemers zelf, grote invloed hebben op ondernemerschapszin van studenten’, aldus Lans.

Een gemêleerde groep studenten uit westerse- en ontwikkelingslanden gaat samen zogenaamde critical event-interviews afnemen. Daarin leren ze om niet-westerse ondernemers te interviewen. Dat zullen vooral alumni van WUR zijn, die in het land van herkomst een onderneming zijn begonnen en dus vers van de lever hun ideeën en ervaringen kunnen delen met de studenten. Het doel is dat de studenten niet alleen van de ondernemers leren, maar ook met elkaar in discussie gaan over het ondernemersklimaat in eigen land in vergelijking met dat in andere landen.

Rapid Prototyping
Tenslotte, zegt Lans, gaat de groep studenten in een rapid prototyping-activiteit een product ontwikkelen en testen in een andere context. Doel is om de studenten met verschillende achtergronden te laten samenwerken aan één project. En ook leren studenten wat erbij komt kijken om een idee uit te werken tot een product. Studenten worden op deze manier uitgedaagd om hun aannames omtrent ondernemerschap te toetsen aan de werkelijkheid.

De Comenius Teaching Fellow-beurs wordt op 16 mei uitgereikt.