Nieuws - 6 februari 2020

WUR creëert carrièreperspectief voor docenten

tekst:
Albert Sikkema

De WUR Council stemt in met een Education Career Path. Daarmee heeft de universiteit een nieuw loopbaanbeleid voor docenten, naast Tenure Track.

©Shutterstock

Tot nu toe kunnen medewerkers van de universiteit alleen carrière maken via een tenure track, waarbij ze vooral op onderzoekcriteria –aantal publicaties en promovendi – worden beoordeeld. Het Education Career Path voorziet in een onderwijsloopbaan aan de universiteit. Medewerkers kunnen promotie maken als ze zich op onderwijsgebied ontwikkelen. Ze worden beoordeeld aan de hand van een checklist van maar liefst 24 kwaliteitscriteria.

Impact
Zo moeten de docenten geleidelijk steeds meer impact op het Wageningse onderwijs krijgen. Waar de beginnende Wageningse docent vooral les geeft, draagt hij daarna steeds meer bij aan de onderwijsontwikkeling van leerstoelgroep en opleidingen. Ook vergroot de docent zijn repertoire van kennisoverdracht, voor zowel bachelor- als masterstudenten, en krijgt hij daarbij voortdurend positieve feedback van studenten en collega’s. Uiteindelijk ontwikkelt de docent hele lespakketten en neemt hij bijvoorbeeld actief deel aan onderwijsevaluaties en pedagogische discussies.

Checklist
Docenten hoeven, om promotie te maken, niet aan alle 24 criteria op de checklist te voldoen. De checklist dient als inspiratiebron voor docenten en hun leidinggevende om samen te bepalen welke criteria van toepassing zijn voor de ontwikkeling van de docent. Docenten komen alleen in aanmerking voor dit carrière-pad als ze minimaal 20 uur per week werken en hooguit 30 procent van hun tijd aan onderzoek besteden. Ze kunnen zelf bepalen wanneer ze beoordeeld willen worden voor promotie.    

Portfolio
Voor de beoordeling moeten de docenten een portfolio maken met bewijsstukken waarom ze promotie verdienen. Een portfolio bevat in elk geval een lijst van onderwijsactiviteiten, een eigen oordeel over de onderwijsontwikkeling, studenten-oordelen en evaluaties van collega’s. Hiermee kunnen docenten stapsgewijs promotie maken van docent 4 naar docent 1.

De regeling is van belang voor een toenemend aantal docenten die de universiteit de afgelopen jaren aannam vanwege de studentengroei. In 2014 was nog 10 procent van de universitaire medewerkers docent, in 2019 was dat gegroeid naar 20 procent. De docenten werken nu vaak op tijdelijke contracten.

De WUR Council stemde op 5 februari in met het Education Career Path.