Nieuws - 28 september 2016

WUR-council vraagt meer tijd voor advies Marine Research

tekst:
Rob Ramaker

De WUR-council wil meer tijd voordat ze advies uitbrengt over de positie van Wageningen Marine Research (voorheen Imares). De medezeggenschap wil meer informatie inwinnen en de achterban raadplegen.

De raad van bestuur wil Wageningen Marine Research, dat nu een zelfstandige positie heeft, onderbrengen bij de Animal Sciences Group (ASG). Vanwege de inhoudelijke raakvlakken zou dit een geschikte plek in de organisatie zijn. Begin juli vroeg het bestuur advies aan de medezeggenschap.

In een memo schrijft  de WUR-council nu dat het ‘te vroeg is voor een uitvoerige inhoudelijke discussie met de raad van bestuur.’ De raad wil extra om haar achterban te raadplegen, en meer informatie in te winnen. Op dit moment zou er niet genoeg informatie liggen voor een goed advies.

Toekomstscenario's
Zo zou het bestuur te weinig aanvullende informatie hebben gegeven, vooral over de optie om Marine Research onder te brengen bij de Environmental Sciences Group (ESG). Ook vraagt de WUR-council zich af hoe de positiewijziging past in de toekomst van Wageningen Research (het voormalige DLO). Raoul Bino, directeur van de Agrotechnology and Food Sciences Group (AFSG), onderzoekt momenteel toekomstscenario’s voor Wageningen Research.

Tijdens een eerdere vergadering bleek dat de medezeggenschap verdeeld is over de toekomst van Wageningen Marine Research. Zo voelen de dieronderzoekers van ASG zich meer verwant met de visserijonderzoekers van het instituut en de ESG heeft vooral affiniteit met de ecologische onderzoekers van Marine Research. Ook vraagt de WUR-council zich af in hoeverre financiële argumenten  – zowel ESG als Marine Research lijden verlies – een rol moeten spelen.