Nieuws - 4 mei 2015

WUR-council kritisch over verruiming collegetijden

tekst:
Rob Ramaker

De WUR-council is buitengewoon kritisch over het voorstel van bestuurslid Tijs Breukink collegetijden te verruimen. Efficiëntere roostering kan volgens de medezeggenschap veel van de toenemende ruimtebehoefte opvangen.

Foto: Guy Ackermans

Er zijn verschillende bezwaren tegen de verruiming van collegetijden, zegt Marian Stuiver, voorzitter van de WUR-council. ‘Zo is het al langer bekend dat studenten zich gedurende dag steeds minder goed kunnen concentreren.’ Bovendien wordt het voor onderwijzend, en ondersteunend, personeel lastiger een goede balans te behouden tussen werk en privé. Ook kunnen studenten met hun sociaal leven of bijbaan in de knel komen.

Stuiver denkt dat zelfs een kleine verschuiving van het rooster van uiterlijk zes naar zeven uur ’s avonds al nadelige effecten heeft. ‘Dat is juist een slechte tijd voor onderwijs. Ga maar bij jezelf na, je hebt honger en bent minder geconcentreerd.’

Studenten en stafleden binnen de WUR-council geven aan dat veel ruimte in gebouwen leeg staat.
Marian Stuiver

Breukink zei afgelopen week in Resource dat het verruimen van roostertijden een goedkope manier kan zijn de groei in studentenaantallen op te vangen. Afgelopen september was Wageningen Universiteit nog van plan flink te investeren om onderwijsruimte op de Dreijen te behouden. Breukink ziet echter tekorten opdoemen op de begroting, aangezien de ministeriële bijdrage aan de WU geen gelijke tred houdt met de toegenomen studentenaantallen.

De WUR-council wil nu dat verschillende scenario’s om de groei op te vangen financieel op een rijtje worden gezet. Pas dan kan een weloverwogen keus gemaakt worden. Stuiver ziet dat bijvoorbeeld nog veel winst te behalen valt met efficiëntere roostering. ‘Studenten en stafleden binnen de WUR-council geven aan dat veel ruimte in gebouwen leeg staat. Er is veel onderbenutting.’ Mogelijk kan ook in lege DLO-ruimte onderwijs worden gegeven.

Wat Stuiver betreft komt er een fundamentele discussie over het dilemma achter dit soort praktische vragen: ‘Is groei een doel op zich om concurrerend te blijven of blijven we ons onderscheiden op kwaliteit?’